Conform comunicatului, patronatele FORT,UNTRR, APTE 2002, APULUM, ARTRI solicită ca o companie cu capital de stat să fie autorizată pentru a emite asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie conform legislaţiei în vigoare. 

Reprezentanţii patronatelor din transporturile rutiere consideră că este necesară 'reechilibrarea pieţei de asigurări RCA prin autorizarea unei firme de asigurare-reasigurare cu capital integral de stat, având în vedere situaţia gravă generată de modul defectuos de gestionare de către ASF a condiţiilor de emitere a poliţelor RCA precum şi de falimentarea celor două societăţi de asigurare cu capital românesc Astra Asigurări şi Carpatica ASIG'. 

Conform datelor din raportul privind piaţa asigurărilor din România, preluate de patronatele din transporturi, Consiliul Concurenţei a indicat că piaţa asigurărilor auto obligatorii (RCA) prezintă 'o serie de trăsături oligopoliste, fapt care permite unor companii de asigurări să refuze clienţii cu daunalitate mare, oferindu-le tarife mult mai mari, în condiţiile în care poliţele RCA sunt obligatorii prin lege'. 

Asigurările RCA au o pondere de 66% din asigurările auto încheiate în România, ceea ce arată profitabilitatea acestui produs de asigurare, deşi acest fapt nu este recunoscut de asiguratori, apreciază reprezentanţii acestor patronate. 

FORT, UNTRR, APTE 2002, APULUM, ARTRI solicită iniţierea imediată a procedurilor prin care Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România (EximAsig România) să fie autorizată de ASF, astfel încât, înainte de finalul perioadei de plafonare a tarifelor, acest asigurător să aibă capacitatea de emitere şi gestionare a poliţelor RCA pe întreg teritoriul României. 

"În perioada următoare, patronatele din transporturi monitorizează permanent respectarea plafonării tarifelor şi a prevederilor ordonanţei emise de Guvern în luna septembrie, urmând ca după alegerile parlamentare, FORT, UNTRR, APTE, APULUM şi ARTRI să revină în Parlament pentru construcţia noii Legi RCA, cu scopul de a prelua în lege măsurile benefice aduse prin ordonanţă, dar şi pentru introducerea tarifului de referinţă ca principiu de bază în construcţia tarifelor RCA în viitor", se spune în comunicatul FORT.

AGERPRES