Impozitul pe construcţii, supranumit “taxa pe stâlp”, va scădeA de la 1,5% la 1% din valoarea patrimoniului în 2015, potrivit legii 11/2015, care a intrat în vigoare vineri, 16 ianuarie.

Faţă de actuală variantă a Codului Fiscal, sunt prevăzute noi excepţii de la calculul acestui impozit pentru:

– parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care nu sunt scutite de la impozitul pe clădiri

-valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă

Despre plata impozitului de către chiriaşi, Capital a scris în detaliu aici:
– construcţiile aflate în afară frontierei de stat (de exemplu platformele maritime de exploatare)
construcţiile închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice de RAAPPS
–  construcţiile deţinute de bazele sportive

Despre taxa pe stâlp, Capital a scris mai multe aici:
Legea 11/2015 stabileşte că:Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la dată de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296^34 din Codul fiscal, din care se scade:

– valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestor prevederi şi valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;
valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă;
– valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
– valoarea construcţiilor din subgrupă 1.2.9 «Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole» din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;
– valoarea construcţiilor situate în afară frontierei de stat a României, astfel cum această este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României şi zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;
valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»;
–  valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii

Te-ar putea interesa și: