"Economia cu legile ei trebuie să ia totdeauna în consideraţie interesul şi salvgardarea familiei, care este celula primară a societăţii", a spus Suveranul Pontif. Aceasta, mai ales în contextul "situaţiei grele", într-un moment în care "asistăm, din nefericire, la o criză a locurilor de muncă şi a economiei care se uneşte cu criza familiei".

Papa Benedict al XVI-lea a apreciat că "deşi nu este datoria Bisericii de a defini căile de înfruntare a actualei crize, creştinii au datoria de a denunţa răul, de a mărturisi valorile pe care se întemeiază demnitatea persoanei şi de a promova formele de solidaritate care favorizează binele comun".
Sursa: Agerpres