,,Nu se pot achiziţiona pachete de servicii turistice ce nu conţin servicii de cazare. De asemenea, dacă o persoană pe numele căreia au fost emise voucherele de vacanţă însoţeşte alte persoane – rude sau prieteni – şi beneficiază de serviciile incluse în pachetul de servicii turistice, nu este o problemă. Beneficiarul voucherului poate fi însoţit de oricine, nu doar de rude', precizează Mirela Matichescu.

Legea voucherelor de vacanţă a fost publicată în Monitorul Oficial, în data de 1 iulie 2015. Legea prevede că atât salariaţii din mediul privat, cât şi cei din sectorul bugetar, pot primi vouchere de vacanţă în limita a şase salarii minim brute, care vor putea fi folosite doar în turismul românesc. Actul normativ stabileşte, de asemenea, că bugetarii nu vor mai putea primi prime de concediu decât sub formă de vouchere de vacanţă.

,,Unităţile emitente a voucherelor vor desfăşura această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Procesul de desemnare va începe după emiterea acestui ordin de către Ministerul Finanţelor Publice', spune Mirela Matichescu.

Atât voucherele tipărite pe suport electronic, cât şi cele pe suport de hârtie, vor fi emise doar de autorităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice şi vor putea fi utilizate doar în unităţi ,,afiliate', structuri de primire turistică din România, acreditate de ANT.

,,Pentru a intra în program, a avea calitatea de afiliat, posibilitatea plăţii cu voucher electronic nu este o cerinţă obligatorie. Unităţile afiliate sunt operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Turism, conform legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, care deţin structuri de primire turistice clasificate şi agenţii de turism licenţiate şi care acceptă vouchere de vacanţă ca modalitate de plată', a adăugat şefa de la ANT.

Legea prevede că nu se poate acorda un rest de bani la voucherul de vacanţă. În caz contrar, fapta se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Tot contravenţie este şi acceptarea de vouchere de la alte persoane decât titularul. Această încălcare a legii se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei.

Conform Legii, 'în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului, modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, în mod corespunzător modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege'.

Autoritatea Naţională pentru Turism a anunţat, la jumătatea lunii iunie, finalizarea normelor privind acordarea voucherelor de vacanţă, documentul urmând a fi trimis pe circuitul de avizare.AGERPRES