ADMINISTRATOR CREDITE  – cod COR 241119

Obiectiv – Programul de perfecţionare acreditat CNFPA are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor competenţe:

  •    Aplicarea prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, programul de cunoaştere a clientelei şi norme de asigurare a securităţii informaţiilor bancare;
  •    Procesarea şi derularea creditelor (verificarea documentaţiei de credit,  întocmirea contractelor de credit, contractelor de garanţie şi graficelor de rambursare, înregistrarea creditelor şi garanţiilor în sistemul informatic);
  •     Actualizarea riscului de credit (evaluarea performanţelor financiare ale clientului şi analizarea modului de derulare a tranzacţiei);
  •    Monitorizarea creditelor (gestionarea creditelor, identificarea creditelor restante/neperformante şi formularea propunerilor de restructurare a creditelor);
  •     Gestionarea arieratelor (recuperarea creditelor restante şi neperformante, întocmirea documentaţiei pentru furnizorii de protecţie pentru riscul de credit, transmiterea documentaţiei necesare în cazul executării silite, elaborarea propunerilor de scoatere în afara bilanţului a creanţelor);
  •     Raportarea situaţiei creditelor (selectarea şi procesarea informaţiilor în funcţie de tipul de raport, elaborarea şi transmiterea raportului).

Grup ţintă – personalul din sistemul financiar-bancar implicat în activitatea de creditare şi tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul bancar.Condiţii de acces – absolvent studii superioare si promovare test iniţial.Conţinut –  curricula cuprinde opt competenţe (cinci specifice, trei generale)- Procesarea creditelor- Actualizarea riscului de credit- Monitorizarea portofoliului de credite- Gestionarea arieratelor- Raportarea situaţiei creditelor, tipuri de raportare- Aplicarea normelor legale de referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă- Aplicarea programului de cunoaştere a clientelei- Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor bancareLectori – Radu Popescu – CEC Bank, Alexandra Drăgoi – Alpha Bank, Dorina Veronica Pană – IBR, Victoria Preoteasa – IBR. EvaluareEvaluarea iniţială – pentru pregătirea testului iniţial (test grilă), care va fi susţinut în prima zi de curs, găsiţi bibliografia în anexă.Evaluarea finală – constă în probă teoretică  (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).Certificare – Participanţii care obţin media finală cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite. Certificatul este eliberat de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei si are recunoaştere naţională. Acte necesare înscrierii- copie diplomă de licenţă – copie act de identitate – formular de înscriereProgram 23 – 24.09.2011        vineri 14 – 20, sâmbătă  9 – 17 07 – 08.10.2011        vineri 14 – 20, sâmbătă  9 – 17 21 – 22.10.2011        vineri 14 – 20, sâmbătă  9 – 17 11 – 12.11.2011        vineri 14 – 20, sâmbătă  9 – 15Durata cursului – 54 ore de pregătire, din care 18 ore pentru instruire teoretică şi 36 ore pentru instruire practică. Evaluarea finală se va organiza la o săptămână după finalizarea cursului.Examen  – 15.11.2011,  orele 15-20Taxa –  1.450 lei, care include servicii de catering, materiale de curs, examinarea şi certificatul. Plata se va face în contul Institutului Bancar Roman, numărul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Românească – SMB (pe ordinul de plata vă rugăm să specificaţi numele cursanţilor). Contravaloarea cursului poate fi achitata in doua rate egale, 725 lei cu cinci zile înaintea lansării cursului şi 725 lei până la finalizarea cursului, aceasta fiind şi condiţie de intrare la examenul final.În cazul în care un participant anunţă retragerea sa de la curs cu 1-2 zile, înainte de începerea cursului, din avansul plătit se reţine un procent de 17 %.  În toate cazurile există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz în care nu se percepe nici o penalizare.Informatii – Mirela Mogos        [email protected]         021-327.48.93;         0748-886.829AnexăBibliografie pentru testul de acces la programul de perfecţionare ADMINISTRATOR CREDITE1.    REGULAMENT BNR nr. 4/ 7 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare, cu modificările si completările ulterioare;2.    Legea nr.190/09.12.1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare;3.    Ordin BNR nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;4.    Regulament BNR nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;5.    OMF Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;