aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 364/2002, si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si ale art. 5 lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat, ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul educatiei si cercetarii emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. – Se aproba Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport cu metroul pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. – Normele metodologice prevazute in anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. – Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevi si studenti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 25 iulie 2002, si Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 1.067/4.203/2002 pentru completarea Ordinului comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 360/4.005/2002 se abroga.
Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 2

NORME METODOLOGICE
privind acordarea facilitatilor de transport cu metroul pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi

Art. 1. – Pentru calatoria cu tarif redus cu metroul a elevilor din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si a studentilor din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” – S.A., denumita in continuare „Metrorex” – S.A., elibereaza abonamente lunare sub forma de cartele magnetice cu reducere 50%, denumite in continuare abonamente lunare.
Art. 2. – (1) Abonamentele lunare cu 50% reducere se elibereaza pentru elevii si studentii prevazuti la art. 1, care urmeaza cursurile la unitatile si institutiile de invatamant de stat cu sediul in municipiul Bucuresti, sau pentru elevii si studentii care au domiciliul in municipiul Bucuresti si se incadreaza in prevederile art. 1.
(2) Abonamentele lunare cu 50% reducere se elibereaza pe baza carnetelor de elev sau a legitimatiilor de student pentru reducere transport.
Art. 3. – (1) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti se elibereaza la centrele special amenajate in statiile de metrou, de catre casierul de serviciu, care completeaza un tabel nominal cu urmatoarele date: numele si prenumele utilizatorului, numarul si seria actului doveditor (carnet de elev/legitimatie de elev sau legitimatie de student pentru reducere transport, toate vizate la zi de unitatea/institutia de invatamant, act de identificare), numarul cartelei emise.
(2) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti este valabil numai insotit de actele de identificare. Astfel, la controlul legitimatiilor de calatorie la accesul in metrou sau in tren, utilizatorul trebuie sa prezinte atat cartela de calatorie, cat si un act de identificare care sa dovedeasca calitatea de elev sau student, beneficiar al reducerii la transportul cu metroul.
Art. 4. – (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se va face de catre „Metrorex” – S.A. pe baza centralizatoarelor intocmite in statiile unde se elibereaza abonamentele lunare pentru elevi si studenti.
(2) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 „Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul „Cheltuieli materiale si servicii”, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.
Art. 5. – Tiparirea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se efectueaza de catre „Metrorex” – S.A., iar costul tiparirii intra in pretul abonamentului.
Art. 6. – Decontarea de catre „Metrorex” – S.A. a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se va efectua prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei – Directia generala economica si relatii bugetare, lunar, pe baza unui centralizator insotit de un exemplar al tabelelor nominale emise de fiecare centru de eliberare.
Art. 7. – Modelul abonamentului lunar pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 2, modelul formularului centralizator al vanzarilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 3 si modelul formularului centralizator de decont este prezentat in anexa nr. 4.
Art. 8. – „Metrorex” – S.A. raspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
Art. 9. – Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica si elevilor si studentilor, cursuri de zi, din invatamantul de stat, cuprinsi in unitatile/institutiile de invatamant aflate in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Serviciului Roman de Informatii.
Art. 10. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.