Ministrul finantelor publice, ministrul afacerilor externe si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 440/2001,
in vederea aplicarii Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 97/2001 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli si a prestatorilor de servicii in agricultura pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia interna, finantat din Fondul special „Dezvoltarea agriculturii romanesti”,
emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se interzice exportul de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat din productia interna, achizitionate in baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 97/2001.
Art. 2. – Tractoarele, combinele, masinile si utilajele agricole, precum si instalatiile de irigat pot fi exportate in conditii legale, pe baza unei declaratii depuse la autoritatile vamale, prin care titularul exportului mentioneaza pe propria raspundere ca operatiunea nu intra sub incidenta prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 97/2001.
Art. 3. – Pentru operatiunile de export temporar de utilaje agricole in vederea executarii de lucrari agricole in tarile vecine, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, este necesara aprobarea Ministerului Afacerilor Externe – Directia de licente, in baza avizului Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor – Directia servicii in mediul rural si protectia muncii.
Art. 4. – Directia Generala a Vamilor va transmite lunar Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor situatia exporturilor de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat, impreuna cu copii de pe declaratiile vamale de export.
Art. 5. – Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, verifica aplicarea prevederilor art. 1, 2 si 3, luand masuri corespunzatoare.
Art. 6. – Produsele care fac obiectul prezentului ordin sunt mentionate in anexa care face parte integranta din acesta.

ANEXA

LISTA
cuprinzand produsele achizitionate in baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor
nr. 97/2001 si care sunt interzise la export

Denumirea marfii     Codul
    tarifar

0     1

– Motocultoare    8701.10.00
— Tractoare cu senile, altele decat pentru batatorit zapada 8701.30.90
— Tractoare agricole si forestiere (altele decat
motocultoarele), cu roti:
—- Noi, cu o putere a motorului:
—— De maximum 18 kW    8701.90.11
—— Peste 18 kW, dar de maximum 37 kW    8701.90.20
—— Peste 37 kW, dar de maximum 59 kW     8701.90.25
—— Peste 59 kW, dar de maximum 75 kW     8701.90.31
—— Peste 90 kW     8701.90.39
—- Uzate    8701.90.50
Aparatele mecanice (inclusiv cele manevrate manual) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide
sau praf (pulberi); extinctoare, chiar incarcate; pistoale pentru pulverizat si aparate similare;
masini si aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori si aparate similare cu jet:
— Pentru agricultura si horticultura:
—- Aparate de stropit     8424.81.10
—- Altele:
—— Aparate portative    8424.81.30
—— Altele:
——- Pulverizatoare si prafuitoare concepute pentru a fi purtate sau trase de tractor     8424.81.91
——- Altele     8424.81.99
Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregatirea sau lucrul solului sau al
culturilor; tavaluguri pentru peluze sau terenuri de sport:
– Pluguri:
— Cu brazdare    8432.10.10
— Altele    8432.10.90
– Grape, scarificatoare, cultivatoare, extirpatoare, sape, masini de plivit si prasitori:
— Grape cu disc    8432.21.00
— Altele:
—- Cultivatoare si scarificatoare     8432.29.10
—- Grape, altele decat cu disc     8432.29.30
—- Motosapatoare     8432.29.50
—- Altele    8432.29.90
– Semanatori, masini de plantat sau de transplantat (de repicat):
— Semanatori:
—- De precizie, cu comanda centrala    8432.30.11
—- Altele     8432.30.19
— Plantatoare si transplantatoare (repicatoare)     8432.30.90
– Distribuitoare de ingrasaminte si gunoi
— De ingrasaminte minerale sau chimice     8432.40.10
— Altele     8432.40.90
– Alte masini, aparate si dispozitive     8432.80.00
Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje;
masini si utilaje pentru tuns gazon si pentru secerat; masini pentru curatat sau sortat oua,
fructe sau alte produse agricole, altele decat masinile si aparatele de la pozitia 84.37:
– Seceratori, inclusiv barele de taiat care se monteaza pe tractor
— Motoseceratori    8433.20.10
— Altele:
—- Concepute pentru a fi tractate sau atasate la tractor:
—— Cu dispozitive de taiat cu rotire in plan orizontal     8433.20.51
—— Altele    8433.20.59
– Alte masini si utilaje de cosit:
— Masini de cosit, adunat si intors fanul     8433.30.10
— Altele    8433.30.90
– Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare:
— Prese colectoare     8433.40.10
— Altele     8433.40.90
– Alte masini si utilaje pentru recoltat; masini si utilaje pentru treierat:
— Combine pentru recoltat si treierat     8433.51.00
— Alte masini si utilaje pentru treierat    8433.52.00
— Masini pentru recoltat tuberculi sau radacini:
—- Masini pentru recoltat cartofi     8433.53.10
—- Masini de decoletat si recoltat sfecla     8433.53.30
—- Altele    8433.53.90
— Altele:
—- Recoltatoare pentru furaje:
—— Autopropulsate    8433.59.11
—— Altele    8433.59.19
– Masini pentru curatat, sortat sau triat oua, fructe sau alte produse agricole     8433.60.00
– Masini pentru muls    8434.10.00
– Masini si utilaje pentru prepararea hranei animalelor     8436.10.00
— Incubatoare si clocitoare    8436.21.00
—- Adapatori automate     8436.80.91
– Remorci si semiremorci autoincarcatoare sau
autodescarcatoare, pentru utilizarile agricole    8716.20.00