Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale cap. III sectiunea I din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
Art. 1. – (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, denumite in continuare servicii publice comunitare, din cadrul prefecturilor pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul candidatii (resedinta, in cazul cetatenilor straini ori romani cu domiciliul in strainatate);
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) absolventii cursurilor de pregatire pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv si/sau Tb, precum si militarii in termen, elevii si studentii institutiilor de invatamant din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care pot sustine examenul la serviciul public comunitar pe a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant respectiva.
Art. 2. – (1) Examinarea persoanelor care solicita obtinerea permisului de conducere se efectueaza de catre examinatori atestati in acest sens de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Conditiile de pregatire si atestare a examinatorilor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
Art. 3. – (1) Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 18 ani, cu urmatoarele exceptii:
1. cel putin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1;
2. cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv si subcategoriile D1 si D1E;
b) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
c) sa faca dovada absolvirii cel putin a cursurilor primare, precum si a pregatirii teoretice si practice realizate prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.
(2) Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni prevazute la art. 101 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din acelasi act normativ.
Art. 4. – Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea-tip (anexa nr. 1);
b) fisa de scolarizare (anexa nr. 2) care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
c) fisa medicala;
d) avizul psihologic;
e) certificatul de cazier judiciar in termen de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau cu domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
f) copia documentului de identitate;
g) documentul justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant;
h) chitanta de plata a taxei de examinare;
i) copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii sau subcategorii;
j) dovada ca solicitantul a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata si copia hotararii judecatoresti de condamnare ramase definitiva, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat.
Art. 5. – (1) Programarea la examen se solicita personal de catre candidat.
(2) La primirea dosarului de examinare se verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3, precum si existenta actelor prevazute la art. 4.
Art. 6. – (1) Examinarea candidatilor cuprinde proba teoretica si proba practica.
(2) Proba teoretica se desfasoara pe baza unui chestionar, putand fi efectuata si cu ajutorul unui sistem informatic avizat de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
(3) Proba teoretica se poate sustine si intr-o limba de circulatie internationala.
(4) Proba practica cuprinde testarea conducerii unui autovehicul in poligon si/sau, dupa caz, in trafic, atat in localitati, cat si in afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii.
(5) Examinarea la fiecare dintre componentele probei practice se efectueaza de catre un alt examinator.
Art. 7. – (1) Examinarea persoanelor la proba teoretica se face pe baza de chestionar, dupa cum urmeaza:
a) pentru categoriile A, B, BE, Tr, Tb, Tv si subcategoriile A1, B1 se acorda un singur chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor si de conduita preventiva, precum si a elementelor de mecanica;
b) pentru categoriile C, CE si subcategoriile C1, C1E se acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, de conduita preventiva si a elementelor de mecanica, precum si un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
c) pentru categoriile D, DE si subcategoriile D1, D1E se acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, de conduita preventiva si a elementelor de mecanica, precum si un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.
(2) In functie de categoria ori de subcategoria pentru care se solicita examinarea, chestionarele contin cate 26 de intrebari din regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor, conduita preventiva si elementele de mecanica si, respectiv, 11 intrebari cu reguli specifice pentru categoria C sau D.
(3) Candidatii consemneaza raspunsurile la intrebari in anexa la chestionar (anexa nr. 3).
(4) In cazul in care candidatul solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere categoriile B, C si/sau D, i se va acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduitei preventive si a elementelor de mecanica si cate un chestionar cu regulile specifice pentru categoriile C si/sau D.
Art. 8. – (1) Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretica se stabilesc de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
(2) Proba teoretica cuprinde in mod obligatoriu notiuni din urmatoarele domenii:
a) Dispozitiile legale in materie de circulatie rutiera:
– in special cele care privesc semnalizarea, inclusiv marcajele, regulile de prioritate si restrictiile de viteza.
b) Conducatorul auto:
– importanta vigilentei si a comportamentului fata de alti participanti la trafic;
– functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, mai ales timpul de reactie, si modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si de medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii.
c) Drumul:
– normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului in diferite conditii meteorologice si in functie de starea carosabilului; r
r- riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia in functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate; rn
rn- caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale care decurg din acestea. rn
rnd) Ceilalti participanti la trafic: rn
rn- riscurile specifice legate de lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic, a categoriilor de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporita, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa; rn
rn- riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducatorii acestora. rn
rne) Reglementare generala si diverse: rn
rn- reglementare relativa la documentele administrative referitoare la folosirea vehiculului; rn
rn- reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa il adopte conducatorul auto in caz de accident (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei, salvarii etc.) si luarea altor masuri pentru indepartarea sau diminuarea efectelor accidentului; rn
rn- masurile de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si la persoanele transportate. rn
rnf) Precautii care trebuie luate la parasirea vehiculului. rn
rng) Elemente mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta indeosebi eficacitatea sistemului de directie, de suspensie, de franare, cauciucurile, farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de siguranta si claxonul. rn
rnh) Echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii. rn
rni) Regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului inconjurator (folosirea corespunzatoare a sistemului de avertizare sonora, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor de gaze poluante etc.). rn
rn(3) Dispozitii specifice referitoare la categoria A, respectiv la subcategoria A1. rn
rnControlul obligatoriu al cunostintelor generale cu privire la: rn
rna) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi manusile, cizmele, imbracamintea si casca; rn
rnb) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic; rn
rnc) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie indicate mai sus, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc; rn
rnd) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, nivelului de ulei si curelei de transmisie. rn
rn(4) Dispozitii specifice privitoare la categoriile/subcategoriile C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 si D1+E. rn
rnControlul obligatoriu al cunostintelor generale privind: rn
rna) regulile referitoare la timpii de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85; rn
rnb) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori; rn
rnc) documentele relative la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si de calatori; rn
rnd) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostintele de baza in materie de prim ajutor; rn
rne) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor; rn
rnf) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, reguli privitoare la dispozitivele de limitare a vitezei; rn
rng) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic, din cauza caracteristicilor vehiculului; rn
rnh) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerariu, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice (facultativ); rn
rni) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul incarcaturii (stivuire si fixare), dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi (de pilda, lichide, incarcaturi suspendate etc.), incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare (numai pentru categoriile C, C+E, C1 si C1+E); rn
rnj) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii. rn
rn(5) Controlul obligatoriu al cunostintelor generale despre urmatoarele dispozitii referitoare numai la categoriile C, C+E, D si D+E: rn
rna) principiile de constructie si de functionare a urmatoarelor elemente: motoare cu combustie interna, fluide (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.); rn
rnb) lubrificarea si protectia antigel; rn
rnc) principiile de constructie, de montare, de utilizare si de intretinere a anvelopelor; rn
rnd) principiile tipurilor, functionarii, principalelor piese, atasarii, folosirii si intretinerii atente a garniturilor de frana si a dispozitivelor de limitare a vitezei; rn
rne) principiile tipurilor, functionarii, principalelor piese, atasarii, folosirii si intretinerii atente a dispozitivelor de cuplare (numai pentru categoriile C+E si D+E); rn
rnf) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor; rn
rng) intretinerea preventiva a vehiculelor si reparatiile curente necesare; rn
rnh) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor, conform conditiilor convenite (numai pentru categoriile C si C+E). rn
rnArt. 9. – Timpul afectat solutionarii unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie este de 30 de minute, respectiv de 10 minute pentru un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C sau D. rn
rnArt. 10. – (1) Examinarea persoanelor in ceea ce priveste cunoasterea regulilor de circulatie se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar. rn
rn(2) In anexa la chestionar persoana examinata va completa toate rubricile existente si va semna. Persoana examinata consemneaza olograf mentiunea referitoare la perioada si la scoala de soferi absolvita, pe versoul anexei, dupa care semneaza. rn
rn(3) Proba teoretica consta in completarea de catre candidat a anexei la chestionar, prin insemnarea cu litera „X“ a casetei sau casetelor corespunzatoare raspunsului/raspunsurilor considerat/considerate corect/corecte, lasand necompletate celelalte casete cu raspunsurile considerate gresite. rn
rnArt. 11. – Obligatiile examinatorilor inainte de inceperea probei teoretice: rn
rna) stabilesc identitatea persoanelor examinate, prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre urmatoarele documente: cartea, buletinul sau adeverinta de identitate, legitimatia provizorie pentru cetatenii straini cu resedinta in Romania sau pasaportul pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, si programatorul de examen; rn
rnb) verifica chestionarele si anexele pentru depistarea eventualelor insemnari ce ar putea influenta raspunsurile candidatilor; rn
rnc) instruiesc persoanele examinate cu privire la modul de desfasurare a examenului si de completare a anexei la chestionar, la timpul afectat probei teoretice, precizand ca sunt interzise efectuarea oricaror insemnari pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare, precum si consultarea intre candidati. rn
rnArt. 12. – (1) Obligatiile examinatorilor in timpul probei teoretice: rn
rna) supravegheaza cu atentie modul de desfasurare a examenului si reverifica concordanta datelor consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate; rn
rnb) interzic accesul in sala de examen al altor persoane decat cele prevazute in programator, cu exceptia ofiterilor cu atributii de control; rn
rnc) intrerup examinarea, scot din sala si declara respinse persoanele care incearca sa promoveze examenul prin frauda, pe cele care se consulta intre ele ori pe cele care consemneaza raspunsurile la intrebarile din chestionare pe coli de hartie sau pe alte documente decat anexa la chestionar; rn
rnd) le este interzis sa comunice candidatilor raspunsurile la intrebarile din chestionare ori sa desfasoare alte activitati, care ar impiedica supravegherea in timpul examenului. rn
rn(2) Dupa expirarea timpului acordat pentru completarea anexelor, acestea impreuna cu chestionarele se retin de catre examinator. rn
rnArt. 13. – (1) Corectarea anexelor la chestionare se efectueaza separat de catre cel putin 2 membri ai comisiei de examinare, nominalizati in programator, dupa expirarea timpului afectat pentru rezolvarea chestionarelor de catre candidati. rn
rn(2) Evaluarea raspunsurilor date pe anexele la chestionare se efectueaza in prezenta a 2 martori asistenti, alesi din randul celorlalti candidati. rn
rn(3) Sunt considerate gresite raspunsurile care nu corespund grilei de verificare a chestionarului, cele care prezinta stersaturi sau corecturi si cele care nu sunt insemnate cu litera „X“ ori sunt scrise cu alte caractere sau sunt completate cu creionul. rn
rn(4) Pentru a fi declarate admise la proba teoretica, persoanele examinate trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari din chestionarul de cunoastere a regulilor de circulatie si, dupa caz, la cel putin 8 intrebari din chestionarul pentru reguli specifice. rn
rnArt. 14. – Obligatiile examinatorilor la finalul probei teoretice: rn
rna) consemneaza in anexa la chestionar calificativul „Admis“ sau „Respins“ obtinut de candidat in urma verificarii concordantei raspunsurilor din anexa cu grila de verificare si inscriu in clar gradul profesional, numele si prenumele, dupa care semneaza; rn
rnb) consemneaza in programatoare seriile anexelor atribuite fiecarui candidat si rezultatele obtinute de acestia la proba teoretica, inclusiv mentiunile corespunzatoare pentru persoanele neprezentate; rn
rnc) anuleaza chitanta reprezentand taxa de examinare si consemneaza in rubrica corespunzatoare din fisa de scolarizare calificativul obtinut, in cazul persoanelor declarate respinse; rn
rnd) comunica persoanelor examinate calificativele obtinute, iar celor declarate admise, data, ora si locul de plecare la proba practica; rn
rne) restituie dosarele de examinare ale persoanelor declarate respinse, mai putin anexele si chitantele. rn
rnArt. 15. – (1) Persoanele declarate admise la proba teoretica sustin proba practica in cel mult 90 de zile de la data promovarii examenului teoretic, in caz contrar candidatul fiind declarat respins. rn
rn(2) Persoanele prevazute la art. 7 alin. (4) pot fi examinate la proba practica pentru obtinerea permisului de conducere categoriile B, C si/sau D in aceeasi zi, cu conditia ca proba practica sa fie sustinuta in aceasta ordine, examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile C si D fiind conditionat de promovarea probei practice pentru categoria B. rn
rnArt. 16. – (1) Autovehiculele folosite la proba practica a examenului trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere, conform anexei nr. 4. rn
rn(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie dotate cu dubla comanda (cu exceptia motocicletelor), oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, precum si caseta omologata cu inscriptia „SCOALA“. rn
rn(3) In timpul examenului, autovehiculele si remorcile nu vor fi incarcate. rn
rn(4) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule adaptate infirmitatii lor. rn
rn(5) Conducerea unui vehicul echipat cu schimbator de viteze manual este conditionata de reusita la examenul practic care se da cu un vehicul echipat cu schimbator de viteze manual. rn
rn(6) In cazul in care candidatul trece proba practica cu un vehicul echipat cu schimbator de viteze automat, acest lucru va fi inscris la rubrica „Restrictii“ din permisul de conducere eliberat pe baza unui astfel de examen. Orice permis care contine aceasta mentiune va putea fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul echipat cu schimbator de viteze automat. rn
rnArt. 17. – (1) Traseele folosite la proba practica sunt, de regula, altele decat cele folosite in procesul de instruire practica a cursantilor, pentru a permite examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii in siguranta a unui autovehicul. rn
rn(2) Traseele trebuie sa cuprinda sectiuni cu trafic variat, atat in localitati, cat si in afara acestora. Proba practica poate fi sustinuta si prin 3 subprobe la date si locatii diferite, una in poligon, una in localitate si ultima in afara localitatii. rn
rn(3) Modalitatea de sustinere a probei practice, precum si ordinea de sustinere a componentelor acesteia se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. rn
rnArt. 18. – (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1, in poligonul special amenajat (anexa nr. 5), cuprinde urmatoarele manevre: rn
rna) coborarea motocicletei (motoretei) de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare, penalizandu-se neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea in pozitie verticala pe cele doua roti; rn
rnb) mersul sinuos printre jaloane, constand in parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane, penalizandu-se atingerea unuia dintre ele, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol; rn
rnc) executarea de opturi printre jaloane, constand in efectuarea continua a 6 astfel de manevre printre 4 jaloane (3 intr-un sens si 3 in celalalt sens), cu inceperea manevrei din partea dreapta a ultimului jalon, penalizandu-se atingerea unui jalon, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol; rn
rnd) deplasarea in linie dreapta, constand in parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal, penalizandu-se neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol; rn
rne) urcarea motocicletei (motoretei) pe cric, penalizandu-se neefectuarea acestei manevre. rn
rn(2) Proba practica de conducere a motoretei sau motocicletei in poligon este promovata de candidatii care in timp de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli. rn
rnArt. 19. – (1) In timpul probei practice de conducere in traseu a autovehiculului examinatorii vor verifica modul de comportare a candidatilor, in functie de categoria vehiculului. rn
rn(2) Aptitudini si modul de comportare supuse testarii, specifice pentru categoria A si subcategoria A1: rn
rna) Pregatirea si controlul tehnic ale vehiculului in legatura cu siguranta circulatiei rn
rnCandidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin indeplinirea urmatoarelor cerinte: rn
rn1. sa se doteze cu echipamentele de protectie, cum ar fi manusile, cizmele, imbracamintea si casca; rn
rn2. sa efectueze un control sumar al starii cauciucurilor, franelor, directiei, comutatorului de oprire de urgenta (daca acesta exista), al curelei de transmisie, nivelului de ulei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si al sistemului de avertizare sonora. rn
rnb) Manevre speciale legate de siguranta rutiera care trebuie testate: rn
rn1. sa puna si sa scoata piedica motocicletei si sa o deplaseze fara ajutorul motorului, mergand pe langa ea; rn
rn2. sa parcheze motocicleta cu ajutorul piedicii; rn
rn3. cel putin doua manevre care trebuie executate cu viteza redusa, dintre care un slalom; acest lucru ar trebui sa permita verificarea actionarii ambreiajului in combinatie cu frana, a echilibrului, directiei vizuale si pozitiei pe motocicleta, precum si a pozitiei picioarelor pe rezematoarea de picior; rn
rn4. cel putin doua manevre care trebuie executate cu viteza mai mare, dintre care o manevra in viteza a 2-a sau a 3-a, cel putin cu 30 km/h, si o manevra care consta in a evita un obstacol cu o viteza de cel putin 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita verificarea pozitiei pe motocicleta, a directiei vizuale, a echilibrului, a tehnicii de conducere si a tehnicii de schimbare a vitezelor; rn
rn5. franare: se executa cel putin doua exercitii de franare, inclusiv o franare de urgenta la o viteza de cel putin 50 km/h; acest lucru ar trebui sa permita verificarea actionarii franei din fata si a franei din spate, a directiei vizuale si a pozitiei pe motocicleta. rn
rnManevrele speciale prevazute la pct. 3-5 trebuie sa fie puse in aplicare cel tarziu la 2 ani dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin. rn
rnc) Comportamentul in trafic rn
rnCandidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu urmatoarele manevre in situatii normale de circulatie, in conditii de siguranta deplina si cu precautiile necesare: rn
rn1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral; rn
rn2. sa foloseasca drumuri drepte, cu circulatie in ambele sensuri, inclusiv in sectoare ingustate; rn
rn3. sa abordeze curbe; rn
rn4. intersectii: modul de patrundere si de traversare a intersectiilor si jonctiunilor; rn
rn5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa treaca de pe o banda pe alta; rn
rn6. intrarea/iesirea de pe autostrada sau alte cai similare (daca este cazul): intrarea de pe banda de accelerare, iesirea pe banda de decelerare; rn
rn7. depasire/intalnire: depasirea altor vehicule (daca se poate), depasirea unor obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, permiterea depasirii de catre alte vehicule (daca este cazul); rn
rn8. amenajari rutiere deosebite (daca este cazul): intersectii cu sens giratoriu, treceri de nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri pentru pietoni, pante prelungite la urcare/la coborare; rn
rn9. luarea precautiilor necesare inainte de coborarea din vehicul. rn
rn(3) Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile (subcategoria) B, B1 si B+E rn
rna) Pregatirea si controlul vehiculului din punct de vedere al sigurantei circulatiei: rn
rnCandidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte: rn
rn1. sa regleze scaunul daca este nevoie pentru a obtine o pozitie corecta; rn
rn2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, daca este cazul, rezematoarele pentru cap; rn
rn3. sa se asigure ca usile sunt inchise; rn
rn4. sa efectueze un control sumar al starii cauciucurilor, franelor, directiei, fluidelor (de pilda, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului; rn
rn5. sa controleze elementele legate de securitatea incarcarii vehiculului: caroseria, obloanele de incarcare, modul de incarcare, stivuirea incarcaturii (numai pentru categoria B+E); rn
rn6. sa controleze dispozitivul de tractiune si conexiunile franei si circuitului electric (numai pentru categoria B+E). rn
rnb) Categoria B si subcategoria B1: manevre speciale care trebuie testate in legatura cu siguranta circulatiei. rn
rnSe asigura testarea unei selectii din urmatoarele manevre (cel putin doua manevre din urmatoarele patru, dintre care o manevra de mers inapoi): rn
rn1. sa se efectueze o manevra de mers inapoi, mentinandu-se o traiectorie rectilinie, sau sa se efectueze o manevra de mers inapoi cu un viraj la dreapta sau la stanga la coltul strazii, fara a parasi banda de circulatie; rn
rn2. sa se faca o intoarcere printr-o manevra de mers inainte si de mers inapoi; rn
rn3. sa se parcheze vehiculul si sa se repuna in miscare dintr-un loc de stationare (paralel, oblic sau perpendicular), mergand pe directia inainte sau inapoi, pe teren neted, in panta si in rampa; rn
rn4. sa se franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa. rn
rnc) Categoria B+E: manevre speciale care trebuie testate din punct de vedere al sigurantei traficului: rn
rn1. sa efectueze atasarea remorcii sau semiremorcii la vehiculul tragator si detasarea acesteia; aceasta manevra trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca acestuia in stationare unul langa celalalt (nu unul in spatele celuilalt); rn
rn2. sa mearga pe directia inapoi, descriind astfel o curba prestabilita; rn
rn3. sa parcheze in siguranta pentru incarcare/descarcare. rn
rnd) Comportamentul in trafic rn
rnCandidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele urmatoare in situatii normale de trafic, in conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare: rn
rn1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral; rn
rn2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv in pasaje inguste; rn
rn3. sa abordeze curbe; rn
rn4. intersectii: sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni; rn
rn5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie; rn
rn6. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau o alta cale similara (daca este cazul); intrare de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare; rn
rn7. sa depaseasca/sa se intersecteze cu alte vehicule (daca este posibil), sa depaseasca obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule (daca este cazul); rn
rn8. amenajari rutiere speciale (daca este cazul): intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare; rn
rn9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicul. rn
rn(4) Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 si D1+E rn
rna) Pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punct de vedere al sigurantei traficului rn
rnCandidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte: rn
rn1. sa regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corecta; rn
rn2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta, eventual rezematoarele pentru cap; rn
rn3. sa efectueze o verificare sumara a starii cauciucurilor, franelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului; rn
rn4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea cauciucurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor si a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor (in special uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz); controlul si folosirea tabloului de bord, inclusiv a dispozitivului de inregistrare a vitezei; rn
rn5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia; rn
rn6. sa controleze elementele de securitate legate de incarcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare (daca este cazul), sistemul de inchidere al cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii (numai pentru categoriile C, C+E, C1 si C1+E); rn
rn7. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de franare si ale circuitului electric (numai pentru categoriile C+E, C1+E, D+E, si D1+E); rn
rn8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta (numai pentru categoriile D, D+E, D1 si D1+E); rn
rn9. sa citeasca o harta rutiera (facultativ). rn
rnb) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei: rn
rn1. sa efectueze atasarea remorcii sau semiremorcii la vehiculul tragator si detasarea acesteia (numai pentru categoriile C+E, C1+E, D+E, D1+E); aceasta manevra trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca in stationare unul langa celalalt (nu in linie dreapta) (numai pentru categoriile C+E, C1+E, D+E, D1+E); rn
rn2. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite; rn
rn3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau o instalatie asemanatoare (numai pentru categoriile C, C+E, C1 si C1+E); rn
rn4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii unui autobuz (numai pentru categoriile D, D+E, D1 si D1+E). rn
rnc) Comportamentul in trafic rn
rnCandidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele urmatoare, in situatii normale de trafic, in conditii de deplina siguranta si luand toate precautiile necesare: rn
rn1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate; rn
rn2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv in pasaje inguste; rn
rn3. sa abordeze curbe; rn
rn4. intersectii: sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni; rn
rn5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie; rn
rn6. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare (daca este cazul); intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare; rn
rn7. sa depaseasca/sa se intersecteze cu alte vehicule (daca este posibil); depasirea unor obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule (daca este cazul); rn
rn8. amenajari rutiere speciale (daca este cazul); intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare; rn
rn9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicul. rn
rn(5) Evaluarea probei practice se efectueaza dupa urmatoarele criterii: rn
rna) Evaluarea va tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului si de stapanirea de care acesta va da dovada in incadrarea in trafic in deplina siguranta. De-a lungul probei, examinatorul trebuie sa perceapa faptul ca se afla in siguranta. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a calatorilor sau a altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului „Respins“, pentru candidatul respectiv, examinatorul fiind liber sa hotarasca daca mai este cazul sa se continue pana la scurgerea timpului afectat examenului practic. rn
rnb) In decursul evaluarii, examinatorii acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan. Aceasta apreciere tine cont de stilul de conducere in ansamblu, iar examinatorul trebuie sa ia in considerare profilul global al candidatului. Criteriile comporta un mod de conducere adaptat si ferm (in deplina siguranta), luarea in considerare a starii drumului si a conditiilor meteorologice, a celorlalte vehicule si a actiunilor celorlalti participanti la trafic (mai ales ale celor mai vulnerabili) si nu in ultimul rand capacitatea de anticipare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor. rn
rnc) Examinatorul va evalua in afara de acestea, in legatura cu conducatorul auto: rn
rn1. stapanirea vehiculului, tinand cont de urmatoarele elemente: folosirea corecta a centurii de siguranta, a oglinzilor retrovizoare, a rezematoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corecta a farurilor si a celorlalte echipamente; folosirea corecta a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleratiei, a sistemelor de franare (inclusiv al treilea sistem de franare, daca este cazul), a directiei (numai pentru categoriile B+E, C, C+E, C1, C1+E, D+E si D1+E); confortul calatorilor (numai pentru categoriile D, D+E, D1 si D1+E) (fara accelerari brutale, conducere calma si fara franari bruste); rn
rn2. conducere judicioasa si cu grija pentru mediul inconjurator, tinand cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frana si de acceleratie (numai pentru categoriile B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 si D1+E); rn
rn3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie si mica; rn
rn4. prioritatea/cedarea trecerii: acordarea prioritatii in intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii in celelalte situatii (de exemplu, la schimbarea de directie, schimbarea benzii de circulatie, manevre particulare); rn
rn5. incadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulatie, in intersectiile cu sens giratoriu, in curbe, in functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectare; rn
rn6. distanta de siguranta: mentinerea unei distante adecvate in fata si in spate, mentinerea unei distante adecvate fata de ceilalti participanti la trafic; rn
rn7. viteza: respectarea vitezei maxime admise; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, daca este cazul, la limitele maxime in vigoare, mentinerea unei viteze care permite oprirea la distanta vizibila si in siguranta, corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie; rn
rn8. semafoarele, indicatoarele si celelalte elemente de semnalizare rutiera: comportament corect la semafoare, respectarea indicatiilor agentilor de politie rutiera, luarea in considerare a indicatoarelor rutiere (interdictii sau obligatii), actiune adecvata in legatura cu marcajul la sol; rn
rn9. semnalizarea in timp util prin semnalele necesare si corecte, reactia corecta la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic; rn
rn10. franare si oprire; incetinire la timp, franare si oprire in functie de imprejurari; anticipare; folosirea diverselor sisteme de franare (numai pentru categoriile C, C+E, D si D+E); folosirea sistemelor de reducere a vitezei, altele decat frana (numai pentru categoriile C, C+E, D si D+E). rn
rnArt. 20. – In cadrul probei practice de conducere in traseu a autovehiculului, examinatorii sunt obligati: rn
rna) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor; rn
rnb) sa verifice identitatea candidatilor, documentele, precum si starea tehnica a autovehiculelor de scoala cu care se efectueaza proba de traseu; rn
rnc) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice traseul ce urmeaza a fi parcurs; rn
rnd) sa nu permita accesul in autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor; rn
rne) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii; rn
rnf) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului, sa intervina in situatii deosebite cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie; rn
rng) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cele legate de executarea probelor respective; rn
rnh) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera; rn
rni) sa manifeste exigenta si obiectivitate in aprecierea cunostintelor si acordarea calificativelor, avand o comportare civilizata fata de candidati. rn
rnArt. 21. – (1) Examinarea la proba de conducere a autovehiculului se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie. rn
rn(2) Durata probei trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1 si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii sau subcategorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor. rn
rn(3) In cazul probei practice efectuate prin doua sau trei subprobe, timpii aferenti cumulati trebuie sa fie corespunzatori celor mentionati la alineatul precedent. rn
rn(4) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare inaintea expirarii perioadei prevazute la alin. (2) este declarat „Respins“. rn
rnArt. 22. – (1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 19 de catre persoana examinata se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea literei „l“ in casuta corespunzatoare regulii incalcate din anexa la chestionar. rn
rn(2) In cazul repetarii aceleiasi greseli, aceasta se consemneaza de fiecare data in rubrica corespunzatoare, punctajul de penalizare fiind inmultit cu numarul de greseli inscrise in anexa. rn
rnArt. 23. – Este declarata admisa la proba practica persoana care cumuleaza cel mult 20 de puncte penalizare in timpul prevazut la art. 21 alin. (2). rn
rnArt. 24. – (1) Restrictiile medicale, cele referitoare la adaptari obligatorii ale autovehiculelor sau alte aspecte administrative se inscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere, codificat conform anexei nr. 6. rn
rn(2) Restrictiile medicale se inscriu, potrivit reglementarilor legale, in fisa medicala. rn
rn(3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de catre persoane cu anumite dizabilitati se stabilesc de catre examinator, cu viza institutiei care a emis fisa medicala pentru persoana respectiva. rn
rn(4) Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc si se inscriu in permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de catre personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. rn
rn(5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restrictiile inscrise in acestea se preiau in permisele de conducere preschimbate. rn
rnArt. 25. – Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin. rn
rnArt. 26. – (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. rn
rn(2) Cu aceeasi data se abroga Instructiunile ministrului administratiei si internelor nr. 525/2003 privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 24 septembrie 2003. rn
rn(3) In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor va atesta examinatorii din cadrul serviciilor publice comunitare, pana la aceasta atestare examinarea urmand a fi efectuata de personalul politiei rutiere preluat cu ocazia infiintarii serviciilor publice comunitare. rn
rn(4) Chestionarele de examen, inclusiv cele formulate in limbi de circulatie internationala, si grilele de corectare folosite la proba teoretica se elaboreaza de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. rn
rn(5) Pana la termenul prevazut la alin. (4) se utilizeaza chestionarele aflate in prezent in uz. rn
rn(6) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor si serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor vor lua masuri pentru punerea in aplicare a prezentului ordin.rn

rnMinistrul administratiei si internelor,rn
rnVasile Blaga rn

rnBucuresti, 1 aprilie 2005. rn
rnNr. 574.