'Ordinul Arhitecţilor din România adresează în mod public instituţiilor statului şi asociaţiilor profesionale implicate invitaţia la dialog şi la contribuţie activă în procesul de remediere şi amendare a erorilor legislative, procedurale şi de aplicare din domeniul construcţiilor. Este momentul imperativ, aproape de a fi tardiv, de a acţiona coerent, unitar, corelat şi integrat, pentru ca accidente zguduitoare precum cel din seara de 30 octombrie să nu se mai repete vreodată', precizează sursa citată.

Potrivit OAR, incendiul de la club Colectiv a evidenţiat nereguli şi erori grave în procesul de autorizare şi verificare a construcţiilor privind siguranţa la incendiu şi nu numai.

'O tragică pierdere de vieţi umane a fost cauzată de un şir lung de practici ilegale şi nerespectări ale normativelor care astăzi sunt aduse pe masa dezbaterii publice. Este datoria noastră, a fiecărui actor implicat în procesul de construire şi de utilizare a clădirilor, să ne asigurăm că normele sunt respectate şi funcţionează optim pentru siguranţa vieţii omeneşti', se arată în comunicatul de presă.

Ordinul Arhitecţilor menţionează că, în condiţiile unei dezbateri publice deja deschise asupra necesităţii optimizării şi adecvării cadrului legislativ în domeniul Normativului P118 privind securitatea clădirilor la incendiu, se impune crearea unui grup de lucru inter-instituţional, cu cooptarea instituţiilor statului şi a asociaţiilor din domeniul construcţiilor, în vederea revizuirii prevederilor legale în vigoare, care să se întrunească anual pentru revizuirea normelor, în conformitate cu evoluţia tehnologică şi directivele europene, elaborarea unei strategii, începând cu 2016, privind protecţia clădirilor la incendiu, sub forma unui Cod pentru siguranţa clădirilor la incendiu, care să asigure unificarea şi armonizarea tuturor actelor normative în domeniu, la nivel naţional şi european, susţinerea şi consolidarea autorităţii ISC privind diminuarea şi sancţionarea fenomenului construcţiilor ilegale (în prezent, majoritatea cazurilor de construire ilegală ajunse în justiţie primesc NUP, după perioade foarte lungi de 2 – 3 ani de zile), respectiv asigurarea implicării expertizei arhitecţilor în toate structurile de control ale statului în domeniul construirii.

În vederea optimizării procesului de autorizare şi a eficientizării şi asigurării unui cadru facilitator de avizare, în baza unei practici îndelungate, OAR identifică următoarele priorităţi urgente în domeniul construcţiilor: implementarea unui sistem online centralizat, public şi gratuit, de vizualizare a autorizaţiilor şi avizelor din domeniul construcţiilor, facilitarea unui cadru online securizat şi eficient de transmitere a sesizărilor, cu posibilitatea urmăririi procesului de răspuns, avize publice IGSU – crearea unui sistem online public de urmărire a evidenţei avizelor acordate de IGSU, cu detalii şi observaţii despre controalele efectuate şi rezultatele acestora; prioritare sunt avizele acordate instituţiilor publice şi a cererilor care privesc folosirea publică şi planul de evacuare – vizat, cu termen de valabilitate şi validat IGSU după verificarea tuturor documentelor legale (cadastru, autorizaţie de construire). AGERPRES