Ministrul turismului, in temeiul prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism si ale Hotararii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, emite prezentul ordin.
Art. I. – Normele metodologice si criteriile privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 61/1999 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 bis din 31 mai 1999, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 1 la normele metodologice, dupa punctul 10 se introduce punctul 11 cu urmatorul cuprins:
„11. Pentru buna informare a turistilor si pentru a le da posibilitatea sa isi exprime opinia cu privire la calitatea serviciilor turistice este obligatorie afisarea unei plachete cu numarul de telefon al Ministerului Turismului, precum si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in toate structurile de primire turistice.
11.1. Afisarea acestor numere de telefon se va face la receptiile structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare sau in spatiul de la intrarea in saloanele de servire in cazul structurilor de primire turistice cu functiuni de alimentatie.
11.2. Pentru structurile de primire turistice care nu au organizata receptie afisarea acestor plachete se va face in spatiul comun aferent spatiilor de cazare.
11.3. Placheta cu telefoanele la dispozitia turistilor va fi realizata prin grija administratorilor structurilor de primire turistice, conform modelului prezentat in anexa nr. 9 la normele metodologice.”
2. Dupa anexa nr. 8 la normele metodologice se introduce anexa nr. 9, al carei continut este prezentat in anexa la prezentul ordin.
Art. II. – Normele metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 125/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 2 decembrie 1998, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 2 la normele metodologice, dupa punctul 18 se introduce punctul 19 cu urmatorul cuprins:
„19. Afisarea in spatiul comercial al agentiei a unei plachete cu numarul de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la normele metodologice”
2. Dupa anexa nr. 9 la normele metodologice se introduce anexa nr. 10, al carei continut este prezentat in anexa la prezentul ordin.
Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.