Viorel Panait, preşedintele Organizaţiei Patronale 'Operatorul Portuar' Constanţa, entitate juridică ce reuneşte 66% din companiile de pe platforma portuară, susţine că protestul este determinat de decizia unilaterală a CNAPM Constanţa de majorare a chiriilor pentru utilizarea domeniului portuar, cu 60 % în anul 2015 şi cu 380 % în 2016.

'Intenţia de majorare a tarifelor de utilizare a domeniului portuar, de către compania căreia statul român i-a concesionat dreptul de administrare a infrastructurii portuare, a fost comunicată în cursul anului 2014 prin adrese transmise operatorilor iar în final de an ne-au fost trimise anexele la contractele de închiriere prin care ni se solicita să confirmăm că am luat la cunoştinţă, fără niciun drept de negociere sau o justificare logică, a procentului cu care cresc aceste tarife', a declarat Panait.

Liderul organizaţiei patronale reproşează lipsa de dialog şi de fundamentare a noilor tarife pe baze economice reale.

'Nouă, practic ne dă peste cap toate proiectele prezente şi viitoare de dezvoltare şi de cantonare în piaţă, la nivel naţional dar mai ales european. Vă daţi seama ce înseamnă să-ţi crească chiria cu mai mult de 380 %, peste 24 de luni. Adică, compania COMVEX (cal cărei director general este Panait -n.r) va avea de plătit, la începutul anului 2017, o chirie de 2 milioane de euro fără TVA, pentru cele 75 de hectare de platforme de depozitare a minereurilor, proprietate a noastră. Şi asta pentru că CNAPM a decis să crească chiriile de la 5 euro cenţi/mp la 24 euro cenţi/mp în 2017. Şi asta în contextul în care principalii noştri clienţi, ALRO Slatina şi SIDEX Galaţi, ne-au transmis adrese prin care solicită scăderea tarifelor de operare portuară cu 20 %, din cauza diminuării activităţii şi a comenzilor generate de piaţa românească şi mondială', a subliniat Panait.

El a adăugat că "ceea ce face acum conducerea CNAPM este definit de legile naţionale şi directivele europene drept un abuz de poziţie dominantă".

"Practic, cei care trebuie să ne fie parteneri şi al căror unic rol, dat de stat, este de a face portul cât mai atractiv pentru investitori şi dezvoltarea afacerilor existente, nu fac altceva decât să ne dicteze condiţii despre care-şi închipuie că trebuie să le acceptăm, pentru că nu avem de ales. Nimeni nu a vrut să negocieze cu noi, la masă, tarifele, să fundamenteze această majorare. Conform cărui calcul de eficienţă economică şi de oportunitate a stabilit CNAPM că noi, COMVEX, trebuie să asigurăm un trafic de minim

2,2 milioane tone marfă pe an, adică 16 % din capacitatea portului, ca să fim eligibili pentru statutul de companie eficientă şi astfel să nu plătim penalităţi? (…) Să ne explice de ce suntem puşi să plătim întreţinere căilor rutiere din port când acestea arată ca după bombardament? Cum se justifică modul de calcul a tarifului de utilizare a domeniului portuar, procentual cu suprafaţa de teren pe care o avem în exploatare? De ce trebuie să plătim taxe şi amortismente pentru un incinerator ecologic realizat de CNAPM în urmă cu zece ani şi care nu a funcţionat niciodată? De ce trebuie să suportăm tarifele la energia electrică refurnizată de CNAPM, cu 80% mai mari decât preţul reglementat, diferenţă care ne este introdusă în tariful de utilizare a domeniului portuar? Sau său plătim costurile pentru sistemele de securitate perimetrală a portului, când ne dispar cablurile electrice din curte? De ce nu sunt operate dragajele necesare pentru menţinerea adâncimilor de siguranţă în acvatoriul portuar şi la danele de operare ?", a mai spus Panait.

Directorul general al CNAPM Constanţa, Valeriu Ionescu, susţine, în replică, că majorarea tarifului pentru utilizarea domeniului portuar se impunea după ce a fost menţinut neschimbat mai bine de opt ani, pe fondul recesiunii mondiale.

'Tariful de utilizare a domeniului portuar, este compus din toate costurile pentru serviciile prestate pe care le asigură CNAPM către companiile ce funcţionează pe platforma portuară. Asigurarea utilităţilor, redistribuirea serviciilor de apă, canalizare, telefonie, electricitate, ecologizare, paza şi securizare a întregii incinte a platformei portuare – aceasta beneficiind de regimul vamal special de zonă-liberă, întreţinerea căilor rutiere, a podurilor de traversare etc. Mai mult, noul tarif de utilizare a domeniului, pe care trebuie să îl plătească de acum companiile ce activează în port, este actualizat, corelat şi unic, având în vedere că pe parcursul anilor firmele au beneficiat de condiţii tarifare diferite la încheierea contractelor de închiriere, situaţie ce crea o inechitate de tratament a actorilor economici. În plus, am introdus şi o clauză de trafic pentru a motiva operatorii portuari, astfel încât dacă firma respectivă nu reuşeşte să atragă volumul de marfă stabilit de noi în contractul de închiriere va plăti penalităţi în raport proporţional, iar dacă depăşeşte acest volum de trafic al mărfurilor operate, va încasa un bonus din partea CNAPM ', a afirmat directorul general al CNAPM.

Mai mult, Valeriu Ionescu susţine necesitatea actualizării chiriilor portuare cu un procent de 380 %, invocând o directivă europeană ce impune statului să asigure tratament egal în condiţii egale companiilor, pe piaţa pe care-şi desfăşoară activitatea.

'Dacă nu operam această reaşezare a tarifelor riscam să avem soarta portului lituanian Klaipëda, pentru care Comisia Europeană a declanşat procedura de infrigement', a spus Ionescu.

Soluţia dezamorsării situaţiei conflictuale din Portul Constanţa rămâne în sarcina Ministerului Transporturilor, un apel către acesta fiind lansat de către organizaţia 'Operatorul Portuar', în cursul zilei de luni.

AGERPRES