Ghidul lansat în consultare de Minister se adresează organizaţiilor neguvernamentale în calitate de beneficiari care pot acţiona în parteneriat cu alte organizaţii neguvernamentale, instituţii de educaţie sau ale administraţiei publice locale, partenerii neavând posibilitatea de a angaja cheltuieli în nume propriu. Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 450.000 lei. 

Conform MMAP, în cadrul apelului din acest an se vor aloca 30 milioane de lei pentru finanţarea de proiecte de educaţie şi conştientizare care să vizeze măsuri-cheie în procesul de tranziţie la economia verde, respectiv ecoturism şi turism durabil, economia circulară şi managementul deşeurilor, regenerare urbană şi clădiri verzi, eco-antreprenoriat şi eco-inovare, achiziţii verzi. 

"Îmi doresc ca impulsionarea tranziţiei la economia verde iniţiată deja prin acţiuni concrete aşa cum sunt componentele Plus ale programelor cu tradiţie ale AFM să se realizeze cu participarea activă a publicului. Un cetăţean conştient şi corect informat este un partener activ în acest proces de tranziţie către un cadru economic care constituie soluţia atât la ameninţările imediate la adresa mediului cât şi la declanşarea unei creşteri economice în care mediul este privit ca oportunitate şi motor de dezvoltare, nu ca element de cost şi obstacol. Organizaţiile neguvernamentale sunt cele pe care ne dorim să le încurajăm în derularea de acţiuni de conştientizare a publicului, rolul lor fiind esenţial în a crea acest context de parteneriat multilateral pentru asumarea unei conduite responsabile în raport cu mediul şi angajarea în acţiuni propriu-zise cu impact pozitiv asupra mediului", a declarat Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Conform procedurii, Ghidul va sta 10 zile în consultare, timp în care şi viitori beneficiari ai acestui program, respectiv, organizaţiile neguvernamentale, sunt invitaţi să transmită observaţii privind versiunea de lucru a ghidului.