Potrivit datelor furnizate de către ADR Oltenia, proiectul REGIO-MOB Învăţare interregională spre o mobilitate durabilă în Europa este finanţat în cadrul programului Interreg Europe, iar membrii consorţiului sunt: Asociaţia Regională a Municipalităţilor din Lazio ANCI Lazio (Italia), Institutul de Trafic şi Transport Ljubljana (Slovenia), Municipalitatea Niepolomice (Polonia), Parteneriatul în Transport din Sud Estul Scoţiei (Scoţia), Regiunea Macedonia de Vest (Grecia). 

"Partenerii REGIO-MOB se aşteaptă să contribuie la consolidarea mobilităţii durabile în regiunile lor, prin îmbunătăţirea performanţei politicilor în acest domeniu, ca urmare a unui proces colectiv de învăţare şi schimb de experienţă. În acest sens, în cadrul proiectului REGIO-MOB, au fost identificate o serie de exemple de bună practică în domeniul transportului şi mobilităţii, care au constituit obiectul vizitelor de studiu la care au participat şi reprezentanţi ai grupului de lucru partenerial constituit la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. În concordanţă cu activităţile proiectului, fiecare partener va elabora un plan de acţiuni care să identifice cele mai bune soluţii de mobilitate care sa poată fi aplicate la nivel regional", au precizat reprezentanţii ADR Oltenia. 

Prin planul de acţiune care va fi elaborat, ADR Oltenia va propune autorităţilor locale îmbunătăţirea mobilităţii la nivel regional prin achiziţie de mijloace de transport public ecologice, Infrastructură modernă pentru transportul public (staţii de transport public, terminale intermodale), sisteme de transport alternative (piste de biciclete, sisteme de închiriere biciclete, zone pietonale), sisteme de management al traficului (pentru prioritizarea transportului public), realizare sisteme Park&Ride etc. 

Planul de Acţiune al Regiunii SV Oltenia va fi finalizat in luna martie 2018 şi va fi prezentat în cadrul Conferinţei Interregionale organizată la Edinburgh, în Scoţia. Proiectul REGIO-MOB Învăţare interregională spre o mobilitate durabilă în Europa este finanţat în cadrul programului Interreg Europe, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1 Îmbunătăţirea politicilor bazate pe o economie cu emisii scăzute de carbon şi are ca obiectiv asigurarea creşterii durabile a Europei prin promovarea unei mobilităţi durabile. Bugetul total al proiectului este de 1.340.220 Euro, din care 149.755 Euro sunt alocaţi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia. Valoarea finanţării din Fondul European de Dezvoltare Regională, acordata Agenţiei pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, este de 127.292,18 Euro. Durata de implementare a proiectului este de 48 de luni, între 01.04.2016 – 31.03.2020.

AGERPRES