Astăzi a început tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti a obligaţiunilor corporative emise de European Bank for Reconstruction and Development, sectorul Titluri de credit – Categoria internaţională obligaţiuni.

Numărul obligaţiunilor emise de BERD, care se tranzacţionează sub simbolul EBRD19, este de 11.500, având o valoare nominală de 10.000 lei.

Celelalte caracteristici sunt:

  • valoarea emisiunii: 115.000.000 lei;
  • data de emisiune: 05.02.2009;
  • data scadenţei: 05.02.2019;
  • cod ISIN: XS0411088353;
  • cod CFI: DTFXFB;
  • rambursarea principalului se face la scadenţă;
  • rata dobânzii : 11,25%
  • plata dobânzii: anual