Ele dețin majoritatea (52%) voturilor. Sunt 79 de milioane de femei printre cele 150,5 milioane de alegători. Au drept de vot de 88 de ani. Dar sunt în continuare subreprezentate în politică, în partide și în posturile-cheie din executiv, legislativ și judiciar.

Pe hârtie, s-au înregistrat progrese în domeniul egalităţii. Din 2009, legea prevede modalități de sporire a participării femeilor la politică, impunând cote candidaturilor. Cu toate acestea, liderii de partid s-au dovedit a fi creativi pentru a menține prevalența puterii masculine: au creat figura candidatului de faţadă.

La ultimele alegeri municipale, din 2016, nicio femeie nu a fost aleasă consilier în 1.286 de orașe. Ele au format o majoritate doar în primăriile  din 24 de orașe, sau 0,4% din legislativul municipal din toată țara.

Ministerul Public a analizat hărțile de vot. El a constatat că peste 16.000 de candidați au ieşit din urne fără să fi primit niciun vot – nici măcar al lor. Din numărul total, 14.000 erau femei, mai mult de 90% din cei fără drept de vot. O anchetă a dezvăluit că o bună parte dintre ele nici măcar nu știau despre candidatura lor. Acest scenariu de falsificare s-a repetat în diferite partide politice.

Un nou mod de stopare a abuzurilor

Acum, se încearcă un nou mod de a stopa abuzurile și de a promova reprezentarea feminină în politică. Justiția și Ministerul Public au început să adopte un fel de acord de toleranţă cu partidele: acestea tolerează infracțiuni minore în conturile partidului, pasibile de sancțiuni financiare, în schimbul unui angajament formal privind extinderea participării femeilor la candidaturi – pe lângă cota de 30% – la conducerea partidelor, la accesul la finanțarea electorală și la programe de promovare și diseminare a participării femeilor în politică.

Primul acord a fost semnat acum trei săptămâni cu conducerea MDB (Mişcarea Democratică Braziliană), care guvernează 781 de orașe, 13,7% din municipiile în care vor avea loc alegeri în noiembrie. Angajamentul constă în faptul că cel puțin o treime din conducerea consiliilor directoare să fie compusă din femei, cu garanție scrisă că alegerea candidatelor se va face pe criterii obiective și proporționale cu echilibrul de gen.

Din totalul fondurilor publice primite anual în contul Fondului de Partid, MDB ar trebui să investească cel puțin 5% în programe de încurajare a participării femeilor. În afară de aceasta, datoria de 5 milioane de reali, din cauza neregulilor din conturi, ar trebui investită în inițiative destinate femeilor și persoanelor cu dizabilități fizice, într-un sistem de control și transparență auditabilă.

Este un model inovator, ingenios, atractiv pentru partidele care au început deja dezbaterea sa în Congres. Poate reprezenta o inflexiune în politică, combinată cu cotele rasiale în distribuirea finanțării electorale. Rezultă recunoașterea dreptului majorității, care este feminină, și care contribuie la schimbarea percepției rolului femeilor în societate.