Mai precis, acțiunile de despăgubiri civile pentru prejudiciile în urma vătămărilor integrității fizice și psihice se taxează cu 100 de lei. Senatul a adoptat azi această lege cu 116 voturi pentru și 12 abțineri.

Propunerea legislativă pentru completarea în acest sens a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru a fost iniţiată de deputaţii PNL Gabriel Andronache şi Ioan Cupşa.

Ce se arată în proiectul de lege

„Este unanim acceptat că dreptul de acces la justiţie nu poate fi un drept absolut, ci unul care poate implica limitări, cât timp acestea sunt rezonabile şi proporţionale cu scopul urmărit.

Or, faţă de aprecierile persoanei vătămate, care pot fi subiective, limitările sunt date de hotărârile pronunţate de instanţele de judecată, singurele abilitate să judece, potrivit principiului proporţionalităţii şi a altor principii de drept, care este importanţa şi valoarea drepturilor lezate.

Întrucât în actuala legislaţie privind taxele judiciare de timbru este reglementat accesul la justiţie pentru acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice prin plata unei taxe de 100 lei, considerăm că prejudiciile cauzate prin vătămările aduse integrităţii fizice şi/sau psihice ale persoanelor au o însemnătate cel puţin egală cu cele dintâi menţionate, astfel încât se impune, cu necesitate, ca acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice trebuie să fie taxate cel mult similar, respectiv cu 100 lei”, au motivat iniţiatorii proiectul de lege.

Propunerea legislativă reprezintă o corectare a legislaţiei privind taxele judiciare de timbru, în sensul armonizării cu legislaţia penală, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Penal, ocazie cu care a fost modificat textul infracţiunii de vătămarea corporală din culpă.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz.