Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, sâmbătă, Hotărârea nr. 83 privind includerea testelor rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă în categoria stocurilor de urgență medicală de strictă necesitate, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ și asigurarea fondurilor necesare achiziționării acestora din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

O nouă hotărâre a CNSU

După ce autoritățile au decis să țină deschise școlile indiferent de rata de infectare, Guvernul a promis că va intensifica testarea elevilor și profesorilor prin teste rapide de salivă. Sâmbătă, a fost aprobată achiziționarea a 70 de milioane de astfel de teste pentru a fi folosite în școli în perioada următoare. Școlile se închid doar în cazul în care peste 50% din cursuri sunt deja în format online. De asemenea, o clasă intră în format de cursuri online dacă doi dintre elevi sunt deja infectați cu coronavirus.

„Având în vedere propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, formulată pe baza discuțiilor din cadrul Grupului de Suport Tehnico-științific privind Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pe teritoriul României, referitoare la stabilirea de noi categorii de produse, stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, ținând cont de necesitatea utilizării în unitățile de învățământ a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizări
permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul acestora și în corelare cu datele comunicate de Ministerul Educației privind numărul de preșcolari, elevi, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru care este necesară testarea, în considerarea prevederilor art. 4 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele
măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1 – (1) Se aprobă stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ, cantitatea necesară fiind stabilită în anexă.

Art.2 – Se propune ca pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării produselor prevăzute la art. 1 să fie alocate la nevoie, Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sumele necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Art.4 – Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.”, se arată în hotărâre.

Vezi documentele aici HCNSU nr 83 din 08 10 2021 și Anexa la HCNSU nr 83.