În anul 2007, rata medie a locurilor de muncă vacante a fost de 2,06%, în creştere cu 0,28 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Cea mai mare ofertă de locuri de muncă s-a înregistrat în activităţile din administraţia publică (6,76%) şi în cele din sănătate şi asistenţă socială (5,94%). La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei medii a locurilor de muncă vacante1, s-au regăsit activităţile din industria extractivă (0,42%) şi energie electrică, termică, gaze şi apă (0,52%).

Comparativ cu anul precedent, în anul 2007 ratele medii anuale ale locurilor de muncă vacante au avut valori mai ridicate în majoritatea activităţilor economice, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare (-0,25 puncte procentuale), alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale (-0,19 puncte procentuale), comerţ (-0,09 puncte procentuale), transport, depozitare şi comunicaţii (-0,04 puncte procentuale).

Grupele majore de ocupaţii pentru care angajatorii au prezentat cea mai mare ofertă de locuri de muncă în anul 2007 au fost cele de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice- grupa majoră 2 (3,21%), respectiv de tehnicieni, maiştri şi asimilaţi – grupa majoră 3 (2,08%).

Cea mai redusă disponibilitate a locurilor de muncă s-a regăsit în rândul ocupaţiilor de legislatori, înalţi funcţionari şi conducători – grupa majoră 1 (1,26%) şi de lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi – grupa majoră 5 (1,64%).

Comparativ cu anul precedent, în anul 2007 ratele medii anuale ale locurilor de muncă vacante au fost mai mari pentru toate grupele majore de ocupaţii. Cele mai mari diferenţe faţă de anul precedent s-au înregistrat în grupa majoră 3 (+0,58 puncte procentuale), respectiv grupa majoră 8 (+0,34 puncte procentuale). Diferenţe nesemnificative faţă de anul 2006 s-au întregistrat la grupele majore 2 şi 6 (+0,06, respectiv +0,01 puncte procentuale).

În profil teritorial, în anul 2007, regiunea cu cea mai mare rată medie anuală a locurilor de muncă vacante a fost Bucureşti-Ilfov (2,45%), urmată de regiunea Nord-Est (2,33%). În regiunile Nord-Vest, respectiv Sud-Vest (1,66%), s-au înregistrat cele mai scăzute valori ale acestui indicator.

Ratele medii anuale ale locurilor de muncă vacante au fost mai ridicate în anul 2007 faţă de anul precedent, în toate regiunile de dezvoltare, cele mai mari diferenţe înregistrânduse în regiunea Bucureşti-Ilfov (+0,41 puncte procentuale), respectiv Sud-Vest (+0,37 puncte procentuale). Cele mai lente creşteri faţă de anul 2006 s-au produs în regiunile Sud-Est, respectiv Nord-Vest (+0,15 puncte procentuale).

Data: 25 martie 2008

Sursa: I.N.S.