În aceeaşi perioadă, câştigul salarial mediu lunar brut pe total economie a fost de 2.328 lei, cu 165 de lei (7,6%) mai mare decât cel din anul 2013. Câştigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei naţionale a fost de 1.697 de lei, de asemenea în creştere cu 118 lei (7,5%) comparativ cu anul precedent.
'Cele mai mari câştiguri salariale medii lunare nete, superioare mediei pe economia naţională, s-au realizat în anul 2014 în intermedieri financiare şi asigurări (de 2,2 ori), informaţii şi comunicaţii cu 97,8%, industria extractivă cu 92,1%, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat cu 82,3%, administraţie publică cu 62,3%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu 43,9%, învăţământ cu 2,1%, transport şi depozitare cu 0,6%', se menţionează în comunicat.

Salarii nete care s-au situat la cea mai mare distanţă sub media pe economie au fost în hoteluri şi restaurante (-43,5%), alte activităţi de servicii (-32,8%), construcţii (-26,9%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-26,4%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-25,7%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-25,2%), tranzacţii imobiliare (-20,8%), comerţ (-16,8%), sănătate şi asistenţă socială (-11,8%), distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (-11,1%), industria prelucrătoare (-7%).

În privinţa costului mediu al forţei de muncă, angajatorii au plătit în 2014, în medie, 2.988 lei/salariat pe lună, cu 6,2% mai mult faţă de anul precedent.

'Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai mare în activităţile: industria extractivă (de 2,3 ori), intermedieri financiare şi asigurări (de 2,2 ori), informaţii şi comunicaţii (+ 90,1%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+86,2%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+42,4%), administraţie publică (+31,4%). Cele mai importante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au înregistrat în activităţile de hoteluri şi restaurante (-44,7%), alte activităţi de servicii (-33,0%), construcţii (-27,0%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-26,3%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-26,2%)', se mai arată în comunicatul INS.

În profil regional, efectivul salariaţilor a înregistrat creşteri în toate regiunile faţă de sfârşitul anului 2013. Regiunile cu cele mai mari creşteri ale efectivului de salariaţi au fost Nord-Vest (+26.200 persoane) şi Vest (+19.100 persoane). Comparativ cu celelalte regiuni ale ţării, în regiunea Bucureşti-Ilfov se concentrează cea mai mare parte din efectivul salariaţilor din economie, respectiv peste o cincime. AGERPRES