În 2007, Guvernul a modificat prin ordonanţă Codul Fiscal. Un articol aparent inofensiv poate deveni o gravă încălcare a dreptului de proprietate. Cetăţenilor li se interzice să vândă imobile decă au amenzi sau impozite neplătite.

Potrivit articolelor 254  şi 259 din Codul Fiscal, în vigoare şi acum, „înstrăinarea unei clădiri (teren), prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept”.

Practic, dacă aveţi domiciliul în Bucureşti, dar vreţi să vindeţi un teren în Constanţa, nu este suficient să avezi achitate la zi impozitele pe bunul care face obiectul tranzacţiei. Notarul poate bloca semnarea contractului dacă nu veniţi cu un cerficat care să ateste că aveţi plătite la zi impozitele şi amenzile datorate către bugetul local al Municipiului Bucureşti.

DETALII:
Click aici pentru a reveni la articolul „Top 10 aberaţii legislative”.

Te-ar putea interesa și: