N-ai voie să mănânci așa ceva! E interzis. Scrie în Sfânta Biblie

În Sfânta Biblie scrie clar că NU avem voie să mâncăm carnea anumitor animale sălbatice. Unele animale și insecte create de Dumnezeu sunt considerate necurate. În cazul în care sunt consumate, omul devine automat necurat.

În rândurile următoare, aveți „lista neagră” a animalelor sălbatice considerate spurcate:

  • cămila, viezurele, iepurele sălbatic, porcul;
  • nevăstuica, şoarecele, şopârla mare după speciile ei, şopârla cenuşie, şopârla ocelată, şopârla de ziduri, şopârla de nisip şi cameleonul;
  • tot ce se mişcă în apă sau orice făptură care este în apă, dar nu are aripioare şi solzi sunt considerate necurate;
  • vulturul, vulturul pleşuv, acvila, gaia roşie, şorecarul şi toate speciile lui, corbul şi toate speciile lui, struţul, striga, pescăruşul, şoimul şi toate speciile lui, cucuveaua, cormoranul, bufniţa, ciuful de pădure, ciuşul, uliganul pescar, barza, bâtlanul şi toate speciile lui, pupăza şi liliacul;
  • este „urâciune” orice insectă care zboară şi umblă pe patru picioare;
  • orice creatură care se târăşte pe pântece sau umblă pe patru picioare sau are mai multe picioare sunt „o urâciune”.

„Să nu deveniţi voi înşivă o urâciune, mâncând vreuna din aceste creaturi care mişună; să nu vă pângăriţi şi să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.

Să nu vă pângăriţi cu vreo creatură care mişună pe pământ, căci Eu sunt Domnul Care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Deci fiţi sfinţi, după cum Eu sunt sfânt!”, scrie în Sfânta Biblie.

Ce animale sălbatice avem voie să consumăm, potrivit Bibliei?

„Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron: <<Spuneţi-le israeliţilor: Dintre toate animalele ţării, acestea sunt cele pe care puteţi să le mâncaţi: să mâncaţi din orice animal care rumegă şi are copita sau unghia despicată, adică despărţită în două. (…)

Dintre cele care sunt în apă veţi putea mânca din următoarele: să mâncaţi din tot ce trăieşte în apă – fie în mări, fie în râuri – cu condiţia să aibă aripioare şi solzi”, mai scrie în Sfânta Biblie.

Dintre creaturile care zboară şi umblă pe patru picioare, le putem mânca pe acelea care au fluierul picioarelor din spate mai mare, ca să poată sări pe pământ. Pe scurt, putea mânca: lăcusta Arbe, lăcusta Solam, lăcusta Hargol şi lăcusta Hagab, după speciile lor.

N-ai voie să mănânci așa ceva! E interzis. Scrie în Sfânta Biblie