Potrivit noului ordin, înlesnirile la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de ANAF, înscrise în certificatul de atestare fiscală: impozite, taxe, contribuţii, precum şi obligaţiile fiscale accesorii declarate şi neachitate. Ordinul precizează că eşalonarea la plată nu se acordă pentru penalităţile de întârziere, care pot fi anulate, potrivit facilităţii valabile până la sfârşitul acestui an.

Paşii pentru eşalonarea la plată

În primul rând, o companie care doreşte să i se eşaloneze obligaţiile fiscale trebuie să depună o cerere în acest sens la registratura Fiscului sau prin poştă, cu confirmare de primire. Fiscul are termen de cel mult 60 de zile pentru soluţionarea cererii, urmând să emită o decizie de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi una de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, sau să respingă cererea contribuabilului.

Cererea depusă de firmă trebuie să conţină următoarele elemente:
• Datele de identificare a contribuabilului
• Perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată şi motivarea acesteia
• Suma pentru care se cere eşalonarea, defalcată pe tipuri de impozite, taxe şi contribuţii
• Justificarea dificultăţii generată de lipsa temporară de bani şi cauzele acesteia
• Data şi semnătura reprezentantului firmei

La cerere, firmele interesate trebuie să mai anexeze o declaraţie pe propria răspundere că firma nu se află în insolvenţă, copia ultimei situaţii financiare anuale, situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele şase luni, copia ultimei balanţe de verificare, programul de restructurare sau redresare financiară.

În cazul persoanelor fizice, cererea de acordare a înlesnirilor la plată trebuie însoţită de registrul jurnal de încasări şi plaţi sau actele care dovedesc veniturile pe ultimele şase luni, programul de redresare financiară.

Pentru soluţionarea cererii de eşalonare la plată, ANAF va elibera, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, în două exemplare: unul pentru dosar, iar altul pentru contribuabil.

Apoi, organul fiscal verifică toate actele şi, în 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţiile care trebuie să acopere sumele eşalonate şi amânate la plată plus un procent din sumă. Procentul porneşte de la 8% pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni şi ajunge până la 32% pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni.

După constituirea garanţiilor, organul fiscal emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi de amânare la plată a penalităţilor de întârziere.

CITIȚI ȘI:

  • AmCham atrage atenția asupra limitărilor procedurii de eșalonare a datoriilor
  • Fiscul eșalonează cu o mână, dar ia cu alta