Programul de burse la universităţi din străinătate, pentru care Guvernul a cheltuit din 2005 peste şase milioane de euro, a fost accesat de aproape 150 tineri, dar niciun absolvent nu a fost angajat de stat până în prezent, deşi studenţii sunt obligaţi prin contract să lucreze în instituţii publice.

Din cauza dezinteresului instituţiilor implicate, niciunul dintre absolvenţii acestui program nu a fost repartizat să ocupe un post în sectorul public, condiţie impusă tinerilor chiar de către stat în schimbul bursei, iar Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) solicită absolvenţilor să urmeze şi cursuri de manageri publici, ca unică soluţie de repartizare a acestora pe un astfel de post, în condiţiile în care legislaţia aferentă programului nu prevede însă un astfel de curs, se arată într-un document oficial redactat în urmă cu trei săptămâni.

În anul 2004, Executivul a instituit, începând cu anul universitar 2005-2006, împreună cu reprezentanţa în România a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, bursa specială „Guvernul României”, prin care tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 ani beneficiază de susţinerea financiară a statului pentru a se perfecţiona la universităţi de prestigiu vest-europene şi nord-americane, urmând cursuri universitare, de masterat sau doctorat la universităţi din străinătate.

Pentru selectarea beneficiarilor, Guvernul a constituit şi o comisie formată din reprezentanţi ai mediului academic, sectorului nonguvernamental, mediului de afaceri şi bancar, precum şi ai unor instituţii sau organisme internaţionale.

149 de beneficiari

Ca o condiţie să primească bursa în cuantum cuprins între 20.000-30.000 euro/an pentru o perioadă de studii de până la trei ani, tinerii au fost obligaţi de către autorităţi să semneze un contract prin care s-au angajat ca, la finalizarea studiilor, să se întoarcă în ţară şi să lucreze în sectorul public, pentru o perioadă minimă cuprinsă între trei şi cinci ani. Dacă nu respectă această obligaţie, absolvenţii sunt obligaţi să restituie statului suma aferentă bursei, dar să plătească şi dobânzi şi penalizări.

Un document oficial redactat recent relevă însă că, deşi pentru acest program au fost nominalizaţi 149 de beneficiari, niciunul dintre absolvenţii studiilor în străinătate nu a fost angajat de stat.

Conform datelor prezentate în document, din iulie 2006 şi până în prezent şi-au încheiat studiile 97 de beneficiari ai bursei, dintre care 45 au absolvit şi cursurile intensive de formare şi integrare în administraţia publică la Institutul Naţional de Administraţie (INA). Din restul de 52 beneficiari ai bursei, 39 şi-au încheiat studiile în străinătate după finalizarea ultimului stagiu de formare organizat de INA şi nu au putut astfel urma şi aceste cursuri, iar ceilalţi 13 au avut aprobarea comisiei guvernamentale pentru a amâna participarea la cursurile ANFP până la următoarea sesiune. În 2009, însă, nu a mai fost organizată nicio sesiune de cursuri, astfel că nici aceştia nu au urmat stagiul impus.

În prezent, se află la studii în străinătate alţi 40 de bursieri

„Cu toate că, din 2006 şi până în prezent, s-au făcut numeroase demersuri de către Comisia pentru Bursa Specială «Guvernul României» în vederea repartizării absolvenţilor în conformitate cu mecanismul prevăzut în legislaţia care guvernează proiectul, niciun absolvent dintre cei 97 care şi-au finalizat studiile nu a fost repartizat, instituţiile ce deţin pârghiile necesare repartizării neimplicându-se în acest proces. În mod concret, ca urmare a adresei primite de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în care se specifică faptul că, pe lângă cursurile INA, aceştia trebuie să urmeze cursuri de manageri publici, înţelegem că singura posibilitate de repartizare a absolvenţilor Bursei Speciale este plasarea lor în această ultimă calitate de manageri publici. Însă acest curs nu este prevăzut în legislaţia proiectului”, se arată în document.

În prezent, se află la studii în străinătate alţi 40 de bursieri. În 2004, la momentul lansării programului, Guvernul a alocat Ministerului Educaţiei, pentru acoperirea cheltuielilor iniţiale de implementare a Bursei Speciale, fonduri totale de 11 miliarde lei vechi, iar în 2005 a transferat ministerului echivalentul în lei al sumei de 850.000 euro pentru acordarea de noi burse.

Transferul de fonduri a continuat şi în anul următor, când în bugetul ministerului pe anul 2006 a fost vărsat echivalentul în lei al sumei de 1,8 milioane euro pentru continuarea burselor acordate în anul 2005 şi acordarea de noi burse.

Ulterior, Guvernul a decis prin hotărâre ca, începând cu anul 2007, în bugetul Ministerului Educaţiei să fie incluse direct fondurile aferente acestui program, astfel încât pentru acordarea de burse noi pentru următorul an universitar să fie alocat echivalentul în lei a cel puţin un milion de euro.

SURSA: Mediafax