Conducerea Netcity Telecom pune că a luat cunoștință de conținutul propunerii de proiect pentru reglementarea tarifelor serviciilor de acces la rețeaua metropolitană pentru fibră optică a Municipiului București, publicate de ANCOM pentru consultare publică. 

„Reprezentanții companiei vor analiza cu atenție în perioada următoare efectele acestei propuneri și se vor consulta cu reprezentanții Primariei Municipiului Bucuresti și ANCOM pentru a stabili în ce măsură termenii proiectului de Decizie interferează cu contractul de concesiune, aspect extrem de important în procesul de elaborare a Deciziei finale. Reprezentanții Netcity Telecom își exprimă încrederea că perioada de consultări publice se va încheia cu o Decizie a ANCOM care să asigure continuarea dezvoltării viitoare a proiectului Netcity, asa cum a fost aprobat de catre Consiliul General al Municipiului București”, conform unui comunicat Netcity Telecom.

În prezent, compania se bazează pe tarifele și condițiile de acces la rețea deja reglementate prin Contractul de concesiune de lucrări publice, încheiat în parteneriat cu Autoritatea Contractantă, Municipiul București, și aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 108 din anul 2008. Managementul companiei consideră că investițiile în infrastructură sunt vitale pentru creșterea și dezvoltarea Bucureștiului, una dintre zonele metropolitane cu cea mai accelerată creștere din Uniunea Europeana. În consecință, orice decizie de modificare a cadrului de reglementare trebuie să ia în considerare nevoia de investiții în infrastructura din Romania, dar și aşteptările mediului de afaceri, care trebuie să își bazeze deciziile pe un cadru juridic și de reglementare predictibil, în interesul consumatorilor şi participanţilor la piaţă.

ANCOM a cerut tarife maximale

„Lansăm astăzi în consultare publică modelul de calcul al costurilor serviciilor de acces oferite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și tarifele maxime rezultate pe baza acestui model pentru accesul la infrastructura fizică a proiectului Netcity. În elaborarea acestui model, am avut în vedere stabilirea tarifelor în funcție de costuri, respectând criteriile de transparență, obiectivitate și proporționalitate. În perioada următoare, vom supune consultării publice și un proiect de decizie privind condițiile tehnice și economice în care să se realizeze accesul furnizorilor la infrastructura Netcity”, a declarat Sorin GRINDEANU, președintele ANCOM.

 

Modelul de calcul al costurilor

Tarifele serviciilor au fost fundamentate în funcție de costuri, pe baza unui model de calculație realizat în conformitate cu un sistem de criterii transparente, obiective și justificate, utilizând drept standard costurile istorice.

La elaborarea modelului de cost privind tarifele de acces la canalizație, bazat pe metoda costurilor complet alocate, Autoritatea a ţinut cont de necesitatea aplicării unor principii şi metodologii conforme cu practica şi legislaţia europeană, respectând principiul nediscriminării, obiectivităţii, cauzalității şi proporţionalităţii.

Tarifele maxime propuse pentru accesul la infrastructura Netcity

Tarifele maxime practicate de NETCITY TELECOM nu vor depăşi:

– 75,97 euro/km/lună pentru serviciul Tubecity Transport;

– 3,02 euro/buc. pentru serviciul Tubecity Racord tip A (lungime maximă 20 metri);

– 10,87 euro/buc. pentru serviciul Tubecity racord tip B și special (lungime peste 20 metri);

– 8,03 euro pentru serviciul de închiriere Branșament FTTB;

Tarifele maxime stabilite nu includ TVA.

Tarifele practicate în prezent pentru accesul la infrastructura Netcity

Tarifele practicate de NETCITY TELECOM sunt:

– între 85 și 120 euro/km/lună pentru serviciul Tubecity Transport, în funcție de gradul de utilizare;

– 10 euro/buc. pentru serviciul Tubecity Racord tip A;

– între 20 și 50 euro/buc. pentru serviciul Tubecity racord tip B și racord special;

– între 10 și 15 euro pentru serviciul de închiriere Branșament FTTB, în funcție de gradul de utilizare.