Conform sursei citate, până la finele anului 2015, nu au existat angajamente legale aprobate prin hotărâre de Guvern.

Pentru acest an, Ministerul Transporturilor vrea să aloce o sumă de 400 de milioane de euro, bani de la buget, pentru transportul feroviar de călători. Din această sumă, cea mai mare parte va ajunge la compania de stat CFR Călători, asa cum a scris capital.ro în urmă cu câteva zile.

Peste 60 milioane euro vor fi atribuţi de noul ministrul al Transporturilor, Răzvan Cuc, operatorilor privaţi din transportul feroviar de călători în acest an.

Cum s-a realizat plata în 2015

"Nu s-a respectat metodologia de acordare a subvenţiei ca diferenţă între tarife şi costuri, potrivit căreia compensaţia pentru luna decembrie se stabileşte prin diferenţa între numărul total de călători-km şi tren-km (ce trebuie aprobat prin hotărâre de Guvern şi constituie limită maximă a contractelor de servicii publice încheiate) şi numărul de călători-km şi tren-km pentru care s-a acordat compensaţia până în luna decembrie (ianuarie – noiembrie). Cu toate că MT susţine valabilitatea, pentru anul 2015, a Contractului de servicii publice aprobat pentru perioada 2012 – 2015, nefiind condiţionat expres de existenţa unui act adiţional aferent anului 2015, echipa de auditori apreciază că, în lipsa indicatorilor cantitativi şi calitativi şi a valorilor compensaţiei acordate pentru pachetul minim social, ce trebuiau stabiliţi prin act adiţional, contractul devine nul pentru acest an, iar acordarea compensaţiei aferente lunii decembrie 2015 pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social s-a efectuat fără temei legal", se menționează în raportul publicat de Curtea de Conturi.

De asemenea, Curtea de Conturi a considerat ca fiind nelegală şi plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, a facilităţilor acordate pentru transportul în comun cu metroul, în valoare de 46,58 milioane de lei, în condiţiile în care nu a fost stabilită şi aprobată, prin ordin al ministrului transporturilor, potrivit legii, valoarea unei călătorii simple, ca element de raportare pentru calculul contravalorii gratuităţilor acordate. Potrivit instituţiei de control, prin ordine ale ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul au fost aprobate doar tarife pentru cartela cu 2 călătorii, cartela cu 10 călătorii, precum şi valoarea abonamentelor săptămânale, lunare şi pentru o zi.

Curtea de Conturi subliniază, în raportul său asupra activităţii Ministerului Transporturilor, că obligaţiile aferente deconturilor justificative pentru perioada octombrie – decembrie 2015 privind facilităţile şi gratuităţile de transport acordate diferitelor categorii sociale (revoluţionari, veterani, elevi şi studenţi, pensionari etc.), nu au fost recunoscute în exerciţiul financiar 2015 la care se referă şi nu au fost reflectate în evidenţa contabilă şi în contul de execuţie bugetară întocmit pentru anul 2015.

În plus, instituţia atrage atenţia asupra faptului că, la Ministerul Transporturilor, nu s-au restituit/regularizat subvenţiile primite de la bugetul de stat pentru susţinerea infrastructurii de transport pe apă, neutilizate şi nejustificate de către operatori economici, companii naţionale şi societăţi naţionale, în anul 2015.

"Astfel, nu s-au restituit la bugetul de stat subvenţiile pentru susţinerea infrastructurii de transport pe apă, nejustificate şi neutilizate de Compania Naţională Radiocomunicaţii Navale 'RADIONAV' Constanţa SA până la închiderea anului 2015, în cuantum estimat de 70 mii lei şi nu s-a depus la organul fiscal competent formularul privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal", afirmă Curtea de Conturi.

Totuşi, instituţia de control notează în raport că în timpul acţiunii de audit, la solicitarea Ministerului Transporturilor, RADIONAV Constanţa a depus la MFP-ANAF declaraţia privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal şi a virat la bugetul statului suma de 42.000 de lei.

Curtea de Conturi a recomandat în aceste cazuri restituirea la bugetul de stat a subvenţiilor/transferurilor acordate în anul 2015 prin bugetul MT, neutilizate, nejustificate şi nerestituite în termenul legal de operatorii economici, precum şi accesoriile aferente acestora, potrivit legii, stabilirea întinderii prejudiciului determinat de plata compensaţiilor pentru serviciile de transport, din cadrul pachetului minim social, în lipsa actelor adiţionale de actualizare pe anul 2015 a contractelor de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar, recuperarea acestuia şi virarea la bugetul de stat, stabilirea întinderii prejudiciului determinat de decontarea nelegală către SC Metrorex SA, pe perioada legală de prescripţie, a cuantumului gratuităţilor acordate pentru călătoria cu metroul beneficiarilor de facilităţi de transport, în contextul inexistenţei reglementărilor legale privind aprobarea valorii unei călătorii simple cu metroul şi virarea sumelor la bugetul statului.
Sursa: Agerpres