Peste 60 milioane euro, bani de la buget, vor fi atribuţi de noul ministrul al Transporturilor, Răzvan Cuc, operatorilor privaţi din transportul feroviar de călători în acest an. Compania CFR Călători urmează să primească subvenţie în valoare de cel puţin 340 milioane de euro în acest an. Pe lângă CFR Călători, operatorii privaţi Regiotrans, Interregional Călători, Transferoviar Călători şi SC Softrans încasează subvenţie pentru cursele efectuate pe liniile închiriate.
La începutul anului trecut, oficialii Ministerului Transporturilor au încheiat contractele de servicii publice pentru transportul de călători pe calea ferată perioada 2016 – 2020, iar în luna decembrie, oficialii guvernamentali ar fi trebuit să semneze un act adiţional cu detalierea volumului de activităţi şi nivelul compensaţiei acordată per tren/călător. La jumătatea acestei luni, Ministerul Transporturilor nu avea semnate aceste contracte subsecvente. Mai exact, trenurile în circulaţie nu sunt comandate de Ministerul Transporturilor, ci introduse din dorinţa operatorilor privaţi. Luând în considerare faptul că aceste acte adiţionale se vor semna cel mai devreme în luna februarie, rezultă că Guvernul Grindeanu achită firmelor private milioane de euro compensaţie pentru activitate în afara contractului de servicii publice pentru transportul de călători pe calea ferată.

Legislaţia europeană nu permite contracte prin încredinţare directă

Conform legislaţiei europene, singura companie căreia i se poate încheia contract prin atribuire directă este CFR Călători. Orice operator privat care se ocupă de transportul feroviar de călători trebuie să deruleze un contract câştigat în baza unei licitaţii. În realitate, contractele de servicii publice sunt atribuite în mod direct de către Ministerul Transporturilor unor jucători economici, conducând la plata a zeci de milioane de euro, anual, către operatorii economici privați, fără o procedură de atribuire competitivă.

Conform informaţiilor publicate de Autoritatea Feroviară Română, pe lângă CFR Călători, Regiotrans, Interregional Călători, Transferoviar Călători şi Softrans, specialiştii AFER au autorizat noi companii pentru a transporta călători. Acestea sunt Regio Călători, Inno Bahn, Astra Trans Carpatic. Întrebarea care se pune este dacă Ministerul Transporturilor atribuie şi acestora contracte de servicii publice pentru transportul de călători pe calea ferată şi, dacă da, în baza căror dispoziţii legale.

Ministerul recunoaşte că nu există adiţional pentru subvenţie

L-am întrebat pe ministrul Transporturilor când preconizează că vor fi semnate contractele pentru 2017. „În condițiile unui buget anual, numai după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, când se va cunoaște nivelul compensației ce se acordă în susținerea transportului feroviar de călători, se vor analiza și aproba în regim de urgență actele adiționale la contractele de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar de călători“, ne-au  răspuns oficialii MT. Mai mult, Ministerul Transporturilor nu deţine studii pe care se bazează atunci când contractează serviciile de transport respective. „Modificările în ceea ce privește numărul de trenuri și orele de deservire a populației vor ține cont de necesitățile de transport ale publicului călător, ținând cont în mod special de necesitățile navetiștilor, (salariați, elevi, studenți, etc..), dar și de lucrările de reabilitare și modernizare care au loc la infrastructura feroviară“, ne-au mai explicat oficialii MT.

Referitor la întrebarea privind o posibilă semnare a unor contracte cu noiile companii, oficialii MT ne-au precizat că, până în prezent, la Ministerul Transporturilor doar Astra Trans Carpatic a transmis o solicitare de încheiere a unui contract de servicii publice, „fără ca aceasta să fie însoțită de documente care să ateste calitatea de operator de transport feroviar de călători, de posesor de material rulant omologat conform legislației în vigoare, precum și dovada încheierii contractului de acces pe infrastructura feroviară română“. „În ved­erea asigurării con­dițiilor nediscriminatorii pentru ope­ratorii prezenți pe piața de transport feroviar, precum și în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, în anul 2016 au fost încheiate între MT și operatorii de transport feroviar de călători, contracte de servicii publice pentru perioada 2016 – 2 decembrie 2019, care au fost aprobate prin HG nr. 231/2016“, ne-au mai explicat oficialii MT.

Autoritatea de Reformă Feroviară, funcţională în primul trimestru al anului

În perioada următoare, Autoritatea de Reformă Feroviară va gestiona contractele de servicii publice cu operatorii de transport feroviari. Autoritatea de Reformă Feroviară – ARF are, printre altele, atribuții de încheiere și gestionare a contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar de călători, achiziționarea de material rulant. De asemenea, obiectul de activitate al ARF vizează și efectuarea de vizite în teren, realizarea de studii și analize de detaliu în teren cu privire la implementarea unor măsuri de eficientizare a sectoarelor de cale ferată secundare.
„ARF va fi operațională în primul trimestru al anului 2017 și, conform art 6 alin 2 din OUG nr 62/2016, va prelua în termen de 60 de zile contractele de servicii și actele adiționale valabile și se va subroga în drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din acestea. Pe cale de consecință, până când nu se va încheia protocolul de predare – primire, ARF nu poate soluționa niciuna dintre activitățle legate de contractele de servicii publice“, ne-a precizat oficialii din cadrul MT.

Potrivit acestora, procedurile pentru noile contracte multianuale, post 2020, luând în considerare că legislația europeană impune un calendar de peste 2 ani pentru pregătirea procedurilor de atribuire, sunt tot în responsabilitatea Autorității de Reformă Feroviară, fără să specifice ce servicii vor fi oferite po­pulației.