Cele 65 de burse de cercetare i institutele de cercetare si universitatile italiene sunt repartizate pe domenii dupa cum urmeaza: matematica (6), fizica (8), chimie (9), biologie – medicina (6), geologie – mineralogie (5), agricultura (5), arhitectura (3), istorie – filozofie – filologie (4), drept, stiinte politice (4), economie – sociologie – statistica (3), tehnologie si inovare (3), stiinta informatiei (3), mediu si habitat (4), cultura si tehnologie (2).
Candidatii pot aplica pentru un singur domeniu. Cu o durata de sase luni, bursele asigura o suma lunara de 2,5 milioane lire italiene (1.200 de dolari), plus cheltuielile de calatorie din tara de resedinta a candidatului pina i Italia si asigurarea i caz de accidente. Asigurarea de sanatate cade i responsabilitatea bursierului, care este obligat s-o icheie pe cheltuiala proprie.
Sunt acceptati la concurs absolventii de ivatamint superior care vor fi absolvit deja la data-limita de acceptare a candidaturilor, 15 februarie a.c. Bineiteles, ca si i cazul altor burse, itoarcerea i tara la finele celor sase luni este obligatorie.
O data completate, dosarele pot fi trimise direct la Consiglio Nazionale delle Ricerche, pe adresa:
Dipartimento del Personale
Reparto II Concorsi e Borse di Studio
P.le Aldo Moro, 7, 00185 ROMA sau vor fi depuse la Registratura Ministerul Educatiei si Cercetarii din Bucuresti.
Nu trebuie isa depasita data de 15 februarie a.c. (data depunerii si iregistrarii dosarului sau data postei).
Urmatoarele documente vor fi atasate cererii de aplicare:
1. declaratie din partea directorului unui institut italian gazda de acceptare a candidatului pentru a-si desfasura activitatea de cercetare. Aceasta declaratie nu este acceptata i forma telegrafiata sau transmisa prin telex, i schimb, este acceptat faxul;
2. certificarea gradelor universitare obtinute;
3. copie de pe cele mai importante lucrari stiintifice ale candidatului;
4. programul de cercetare pe care candidatul doreste sa-l dezvolte;
5. CV (studiu si activitate) – doua copii;
6. orice alt document pe care candidatul il considera un argument pentru obtinerea bursei;
7. lista tuturor lucrarilor stiintifice, indicind colaboratorii – doua copii;
8. lista documentelor prezentate.
Fiecare document sau lucrare stiintifica va fi prezentata i engleza sau italiana. Cele de la punctele 4, 5, 7, 8 vor trebui semnate si datate de candidat. Aplicatiile nesemnate nu vor fi luate i considerare. Atentie, din dosar nu va lipsi declaratia pe propria raspundere ca aplicantul va reveni i tara, la finalul perioadei de cercetare. Lipsa documentelor de la punctele 1, 2, 3, 4 va face aplicatia invalida.    

Adrese Internet pentru instituL?ii de cercetare din Italia
http://www.murst.it/,
http://www.urp.cnr.it/ (Links),
Consiliul National de Cercetare (http://soi.cnr.it/indirizzario)
InformaL?ii suplimentare si aplicaL?ii disponibile pe Internet
http://www.urp.cnr.it/borse.htm (Bandi CNR-NATO Non Scaduti).