Guvernul a adoptat miercuri un Memorandum de amânare a aplicării prevederilor Legii nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieiţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Documentul prevede amânarea aplicării prevederilor legii amintite până la 31 decembrie 2009 şi promovarea, în acest interval, a unei ordonanţe de urgenţă. De asemenea, este prevăzută şi elaborarea unui plan operaţional astfel încât să fie asigurate toate premisele aplicării acestei legi în cele mai bune condiţii şi fără a avea efecte negative asupra activităţilor desfăşurate la nivelul instituţiilor publice cu competenţe în domeniu, operatorilor economici şi opiniei publice.

Măsura de supendare are la bază observaţiile prin care MCSI a fost sesizat asupra faptului că:

â–º prin intrarea în vigoare a acestei legi activitatea de urmărire penală este mult îngreunată şi în unele cazuri chiar blocată
â–º este contestată aria infracţiunilor pentru care pot fi cerute date reţinute de către furnizorii de servicii de comunicaţii
â–º la momentul actual, nu toţi furnizorii  de servicii şi reţele publice de comunicaţii electronice pot asigura într-un mod unitar gestionarea procesului de reţinere şi prelucrare a datelor
â–º nu toţi operatorii sunt pregătiţi conform prevederilor legale pentru a respecta confidenţialitatea datelor solicitate, respectiv accesate

În aceste condiţii, la iniţiativa MCSI, Executivul a decis că se impune suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 298/2008 astfel încât până la sfârşitul perioadei de suspendare să poată fi pus în aplicare un plan operaţional care prevede efectuarea următoarelor activităţi:
 
1. Analiza legislaţiei existente împreună cu autorităţile competente în aplicarea legii pentru a identifica:
          * actele normative ce urmează a fi modificate şi modificările ce urmează a fi operate;
         * oportunitatea modificării Legii nr.298/2008 prin prisma propunerilor primite, având în vedere şi legislaţia europeană.
          * măsurile proxime necesare pentru evitarea blocajelor instituţionale ce ar putea rezulta din aplicarea prevederilor Legii nr.298/2008 în actuala formă.

Totodată, se va elabora un punct de vedere unitar şi se va trasa o direcţie de acţiune comună la nivelul instituţiilor guvernamentale cu privire la abordarea problematicii reţinerii datelor.

2. Elaborarea de către fiecarea autoritate interesată a proiectelor de acte normative identificate în cadrul etapei de la punctul 1şi cu privire la care au drept de iniţiativă legislativă pe domeniul lor de competenţă.

3. Desfăşurarea procedurilor de adoptare a actelor normative prevăzute în etapa de la punctul 2.

4. Desfăşurarea unor campanii de informare a opiniei publice cu privire la prevederile Legii nr. 298/2008 şi consecinţele implementării acesteia.

5. Stabilirea unor norme tehnice minimale prin care să se asigure implementarea unitară, din punct de vedere tehnic, a prevederilor Legii nr. 298/2008 la nivelul tuturor operatorilor economici.

6. Asigurarea capacităţii tehnice şi economice de către toţi operatorii economici, în vederea implementării normelor tehnice prevăzute la punctul 5.

Termenul limită de punere în practică a programului operaţional este 31 decembrie 2009.