„Toate instituţiile publice care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor au stabilit numărul maxim de posturi în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare.  Modificarea numărului maxim de posturi este necesară pentru angajarea personalului de specialitate din activitatea de bază a instituţiilor, pentru activităţile noi introduse prin acte normative, pentru a asigura desfăşurarea normală a activităţii şi în condiţii de siguranţă”, se menţionează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor precum şi modificarea unor acte normative. 

Proiectul de act normativ are în vedere modificarea numărului maxim, prin suplimentarea acestuia, la următoarele instituţii publice: Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) cu 80 posturi, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă cu 18, Aeroclubul României cu 43, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) cu 40, Autoritatea Rutieră Română (ARR) cu 180, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS) cu cinci, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) cu 99 şi Agenţia de Investigare Feroviară Română (AGIFER) cu cinci posturi. 

În cazul ARSVOM, este necesară suplimentarea numărului de posturi pentru asigurarea permanenţei la bordul a trei nave (două nave specializate SAR şi o navă specializată de depoluare) care urmează a fi achiziţionate în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în activitatea de căutare şi salvare a vieţilor omeneşti pe mare şi în apele naţionale navigabile, precum şi în activitatea de depoluare. 

La Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă este necesar a se asigura un serviciu tehnic cu minim trei ture pentru operarea aeronavei Cessna Citation V în program permanent; cele 18 posturi solicitate sunt necesare pentru activitatea de specialitate pentru funcţionarea la limita minimă a necesarului de personal, respectiv pilot instructor – patru posturi, inginer de aviaţie – trei posturi, tehnician de aviaţie – cinci posturi, şef pregătire zbor – un post, expert-instructor pregătire teoretică – cinci posturi. 

În cazul Aeroclubului României este necesar a se înfiinţa unitatea de întreţinere şi reparaţii a aeronavelor din dotarea proprie cât şi pentru operatori privaţi, fapt care va conduce la creşterea veniturilor proprii. Cele 43 posturi sunt necesare pentru: Direcţia Tehnică – doi ingineri de aviaţie, Serviciul Continuitatea Navigabilităţii – doi ingineri de aviaţie, Biroul de Proiectare – patru ingineri, Serviciul Aeronave Ultrauşoare – un inginer de aviaţie şi un pilot comandant, Compartimentul Operaţiuni Sol – un inginer de aviaţie, Secţia de Reparaţii şi Întreţinere de Bază Craiova – doi ingineri de aviaţie şi patru mecanici de aviaţie, Baza de Reparaţii Braşov – un inginer de aviaţie şi cinci mecanici de aviaţie, Aeroclubul Teritorial Braşov – un referent, Aerocluburile teritoriale – doi instructori paraşutism, doi dispeceri operaţiuni zbor, opt piloţi instructori şi şapte mecanici de aviaţie. 

În ceea ce priveşte CERONAV, aici nu este asigurat personalul minim necesar desfăşurării activităţii având în vedere introducerea a 70 de cursuri noi după anul 2013, finalizarea investiţiei din cadrul subunităţii Galaţi, dotarea unităţii cu mijloace noi de instruire. Cele 40 posturi sunt necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii de instruire a personalului navigant, respectiv: 22 de personal didactic, opt posturi de personal auxiliar şi zece pe personal administrativ. 

În cadrul ARR, posturile sunt necesare în structurile din cadrul sediului central, precum şi în cadrul agenţiilor teritoriale având în vedere numărul insuficient de posturi şi creşterea volumului activităţii. Dintre cele 42 de agenţii teritoriale în 13 dintre ele îşi desfăşoară activitatea între trei şi cinci salariaţi şi nu există un post de conducere în cadrul acestora. 

” Posturile solicitate sunt pentru: Direcţia Siguranţa Infrastructurii Rutiere – 20 posturi pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică şi a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentară având în vedere numărul mediu de 1.100 accidente de circulaţie/an soldate cu victime care necesită tot atâtea inspecţii; totodată, potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 inspecţia de siguranţă rutieră periodică se efectuează din doi în doi ani prin agenţiile teritoriale şi pentru care sunt necesare 90 posturi pentru efectuarea acestora şi 30 posturi pentru efectuarea inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentară (de accident) în scopul identificării eventualelor cauze legate de infrastructură care au cauzat/favorizat producerea accidentului; în cadrul agenţiilor teritoriale pentru activităţile de licenţiere, autorizare şi atestare profesională este necesară suplimentarea cu 30 posturi; pentru alte activităţi noi din cadrul sediului central (precum acciza etc) este necesară suplimentarea cu 10 posturi”, se spune în Nota de fundamentare.

La CIAS este necesară înfiinţarea dispeceratului de urgenţă permanent cu atribuţii de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă – 112, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 228/2013 privind desemnarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile ca agenţie specializată de intervenţie. 

„Numărul de cinci posturi solicitat este necesar doar pentru asigurarea acestui serviciu de permanenţă”, se subliniază în documentul citat. 

În ceea ce priveşte AGIFER, cele cinci posturi solicitate sunt necesare pentru asigurarea numărului de investigatori, având în vedere trendul crescător al accidentelor pe infrastructura de transport feroviar şi a incidentelor produse în circulaţia trenurilor. 

La ISCTR, creşterea numărului de posturi este necesară având în vedere faptul că, în cazul autovehiculelor/ansamblurilor de vehicule rutiere care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, inclusiv cele a căror masă totală maximă autorizată, nu depăşeşte 3,5 tone, trebuie verificat dacă sunt respectate prevederile Ordonanţei de Guvern privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora ‘pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă’, iar în cazul transportului de mărfuri periculoase, efectuate cu vehicule rutiere indiferent de capacitate, trebuie să se verifice respectarea prevederilor HG pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România. 

„Suplimentarea numărului de posturi va avea influenţă pozitivă asupra actului de control efectuat, prin creşterea numărului de controale, care va duce la reducerea neregulilor în activitatea de transport rutier, la creşterea siguranţei rutiere, acoperind astfel necesităţile efective constatate în activitatea de control cât şi eficienţa actului administrativ.  Menţionăm că în anul 2013, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2013, au fost reduse posturile vacante indiferent de specialitatea acestora, în prezent instituţiile respective se confruntă cu o lipsă a personalului de specialitate în condiţiile în care activitatea acestora s-a dezvoltat şi/sau s-a diversificat. Numărul insuficient de personal conduce la efectuarea muncii peste programul normal de muncă, de către personalul existent, fără ca aceasta să poată fi compensat cu timp liber corespunzător”, subliniază MT. 

Cheltuielile pentru posturile suplimentare vor fi suportate din veniturile proprii ale instituţiilor, inclusiv la instituţiile care beneficiază şi de subvenţii de la bugetul de stat. 

AGERPRES