Ministerul Sănătăţii a preluat un număr de 241.174.148 acţiuni reprezentând 53,01% din capitalul social al singurului producător de medicamente aflat în proprietatea statului, respectiv Antibiotice Iaşi.

Acţiunile au fost transferate din contul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în cel al Ministerului Sănătăţii în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 410/2009 privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului la Societatea Comercială Antibiotice Iaşi.

Potrivit actului normativ menţionat, Ministerul Sănătăţii este împuternicit, în numele statului, „să exercite toate drepturile şi să îşi asume toate obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului”.

„Transferul acţiunilor se va face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între instituţiile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, se mai spune în actul normativ citat.

Acţiunile Antibiotice Iaşi sunt tranzacţionate la Categoria I a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul ATB . Ultimul preţ de tranzacţionare, la mai mult de o jumătate de oră de la deschidere era de 0,5450 lei/acţiune, în creştere cu 2,83%.