Este vorba despre Legea nr. 61/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Aceasta se aplică de sâmbătă (20 aprilie). Este vizat personalul din învățământul universitar și preuniversitar.

Potrivit legii, angajații vor beneficia de un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% la salariul de bază pentru personalul didactic de conducere din învățământul superior (rector, prorector, decan, prodecan și director de departament) și preuniversitar (inspector școlar general, adjunct, director casa corpului didactic, director de unitate de învățământ și director adjunct).

De asemenea, cei din învățământul special integrat, precum și cei din centrele județene de resurse și de asistență educațională, vor beneficia de o majorare salarială de 15%.

Oficialii au modificat și condițiile de modificare a salariului.

„În situația în care, în urma promovării în funcție, grad sau treaptă profesională ori a avansării în gradație, potrivit legii, rezultă un salariu de bază mai mic decât cel avut la data promovării sau avansării în gradație, se păstrează salariul de bază avut anterior promovării sau avansării în gradație”, se arată în lege.