În textul legii se arată că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a certificatelor verzi negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin excepţie de la regula tranzacţionării centralizate a acestora.

Săptămâna trecută, surse oficiale din sectorul energetic au declarat, citate de Agerpres, că producătorii de electricitate din surse regenerabile care deţin centrale cu o putere de până la 1 MW vor primi subvenţii sub forma unor tarife reglementate la care electricitatea va fi preluată garantat în sistem şi care se vor situa între 69,4 lei şi 167 de euro pe MWh.

Micii producători vor primi aceste tarife fixe, cunoscute şi sub denumirea de 'feed-in tariffs', în locul certificatelor verzi, care reprezintă subvenţiile pentru producătorii de energie regenerabilă cu capacităţi mai mari de 1 MW. Aceste tarife sunt în funcţie de tehnologia folosită.

Astfel, potrivit unui document elaborat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE), citat de Agerpres, cel mai mic preţ îl vor primi cei care vor folosi pentru producerea energiei gazele de fermentare a deşeurilor, respectiv 69,4 euro pe MWh.

Proiectele pe bază de culturi energetice şi deşeuri forestiere vor primi 134 de euro pe MWh, iar cele pe biomasă – altele decât culturile energetice – vor beneficia de un preţ de 109 euro pe MWh.

Microhidrocentralele noi vor primi 141,9 euro pe MWh, iar cele retehnologizate – 137,7 euro pe MWh.

Cel mai mare feed-in tariff va fi acordat proiectelor fotovoltaice, respectiv 167 de euro pe MWh.

În ceea ce priveşte producţia de energie în cogenerare (energie electrică şi termică simultan) de înaltă eficienţă, producătorii care au centrale pe biomasă sub 2 MW vor primi un tarif de 154 de euro pe MWh, dacă folosesc culturile energetice sau deşeurile forestiere, şi 134,3 euro pentru altfel de biomasă.

Producătorii de electricitate în cogenerare pe bază de gaze de fermentare a deşeurilor vor beneficia de un preţ reglementat de 90,6 euro pe MWh.

Aceste tarife trebuie aprobate, însă, de Comisia Europeană, întrucât reprezintă un ajutor de stat acordat sectorului producţiei de energie electrică din surse regenerabile.

ANRE a trimis o notificare informală pe această temă în luna decembrie către Direcţia Generală de Concurenţă de la Bruxelles, au declarat, sursele menţionate.”'Documentul este transmis la Comisia Europeană din decembrie 2013. DG Competition a transmis Consiliului Concurenţei din România că aşteaptă notificarea Legii de aprobare a OUG 57/2013 şi apoi va trimite ok-ul. Sperăm ca acest lucru să se întâmple până la sfârşitul lunii martie”, au adăugat sursele citate.

Legea 23/2014 de aprobare a OUG 57/2013 modifică schema de susţinere a energiei regenerabile, în sensul amânării unui număr de certificate verzi până în perioada 2017 – 2020.