"Reglementările propuse au drept scop aplicarea uniformă şi coerentă de către toate părţile implicate, respectiv ordonatorii principali de credite şi Ministerul Finanţelor Publice, a prevederilor legale în vigoare. De asemenea, alte modificări propuse urmăresc îmbunătăţirea reglementărilor existente, din perspectiva experienţei de lucru din perioada 2014 – 2016 şi a aspectelor identificate în acest interval de timp", se menţionează într-un proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului. 

Potrivit documentului, din practică s-a constatat necesitatea modificării următoarelor instrumente: precizările metodologice privind acordarea şi justificarea punctajelor pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare, macheta tabelului centralizator conţinând informaţiile de natură financiară şi nefinanciară aferente proiectelor de investiţii publice prioritizate ce urmează a fi furnizate de ordonatorii principali de credite, macheta tabelului centralizator conţinând informaţiile prezentate de Ministerul Finanţelor Publice Guvernului pentru aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice. 

Topul autorităţilor cu cele mai multe anunţuri de achiziţii publice

Direcţia Generală de Asistenţă a Copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău sunt instituţiile care au publicat cele mai multe anunţuri în sistemul de achiziţii publice, conform statisticilor SEAP.

Direcţia Generală de Asistenţă a Copilului se află pe primul loc în “Top 20 de autorităţi contractante care au publicat în 2015 cele mai multe achiziţii (anunţuri/invitaţii de participare/cumpărări directe) în SEAP” cu 7.755 de achiziţii publicate, conform informaţiilor postate pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Instituţia este urmată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu 7.510 anunţuri publicate şi de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 7.215 de achiziţii.

Pe următoarele două s-au poziţionat Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc (6.614 anunţuri) şi Compania Naţională “Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa (6.102 anunţuri).

Sistemul de achiziţii publice semnalează faptul că aproximativ 8.400 de autorităţi contractante nu au avut anul trecut nici o achiziţie publicată în SEAP anul trecut, comparativ cu 8.841 în 2014.

Reamintim faptul că, numărul anunţurilor de participare publicate în sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP a scăzut cu aproximativ 37% din 2006 şi pînă în 2015. În schimb, au crescut numărul contractelor atribuite direct cu circa 73%, conform statisticilor SEAP.

AGERPRES