Apelul "Oportunităţi integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii', cu o alocare totală de 120 de milioane de euro, va finanţa proiecte integrate de combatere a abandonului şcolar. Proiectele selectate la finanţare vor viza în special populaţia de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile, inclusiv persoanele aflate în detenţie – în cazul programelor remediale.

"Un astfel de proiect va sprijini minimum 1.000 de beneficiari finali, respectiv 200 de persoane care au părăsit de timpuriu şcoala şi minimum 800 de persoane în componenta preventivă (preşcolari, elevi până la nivelul secundar, părinţii şi tutorii acestora)", se precizează în comunicatul MFE.

Apelul 'Sprijin pentru doctoranzi', cu o valoare totală de 45 de milioane de euro, va finanţa proiecte dedicate iniţierii şi dezvoltării unei cariere în cercetare în domeniile prioritare: tehnologii ale societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, biotehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste.

Potrivit sursei citate, fiecare proiect finanţat va permite acordarea de burse pentru minimum 50 de doctoranzi. Bursa doctorală lunară va fi de maximum 1.800 de lei, iar pe perioada mobilităţilor transnaţionale un doctorand va primi o bursă de maximum 4.200 de lei lunar.

"Sunt încă suficienţi bani pe care îi putem folosi şi pe care nu trebuie să îi pierdem din actualul exerciţiu financiar. Încercăm să creăm cât mai multe oportunităţi pentru tineri şi pentru grupurile vulnerabile, astfel încât să venim în sprijinul acestora cu proiecte sigure şi care să încurajeze atât dezvoltarea aptitudinilor şi a cunoştinţelor personale, cât şi crearea de noi locuri de muncă. Este nevoie să depunem în continuare eforturi susţinute pentru a asigura o absorbţie cât mai bună a fondurilor europene în acest an, fiind ultimul în care mai putem cheltui banii alocaţi de UE pentru perioada de programare 2007 ? 2013', a explicat ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

AGERPRES