Contractul prevede servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori prin societăţi specializate, pentru staţiile, trenurile, depourile şi obiectivele din reţeaua metroului. 

Potrivit anunţului, preluat de Agerpres, cantitatea estimată de servicii este de 1.210.920 ore, pentru o perioadă de şase luni, iar valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este de 16.972.254,72 lei. 

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preţ, preţul ofertei fiind evaluat cu 85%, experienţa profesională specifică a personalului cheie propus de ofertant, cu 10%, iar timpul de intervenţie angajat prin ofertă – 5%. 

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 25 septembrie 2017, ora 10:00, deschiderea ofertelor având loc în aceeaşi zi.