Dana Gîrbovan surprinde din nou. Una dintre cele mai cunsocute judecătoare din țara noastră vorbește deschis de Ziua Națională. „Scriam, în urmă cu 2 ani, că 1 decembrie 1918 a fost ziua în care s-a pus baza unui nou stat român, în care drepturile și libertățile tuturor românilor să fie respectate. Spuneam atunci că ar trebui să privim periodic înapoi și să recitim Declarația/Rezoluția de la Albă Iulia, rostită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu la 1 decembrie 1918, pentru a ne înțelege atât rostul și chemarea că neam și țară, cât și fundația pe care s-a construit România Mare și noul stat român. Nu este mai bun prilej că Ziua Națională pentru a face acest lucru.”, a spus Gîrbovan.

Dana Gîrbovan vorbește despre drepturi și obligații

Pentru ea, acum este necesară pe lângă sărbătorirea evenimentului și recitirea vorbelor oamenilor de stat care au făcut Marea Unire. Pentru că ei au lăsat o moștenire, care impune drepturi și obligații.

„Dincolo de bucuria sărbătorii, de parade, artificii și concerte, e important să recitim ce au spus părinții fondatori ai României Mari Unite. Vorbele lor sunt fundația și moștenirea noastră care, asemenea oricei moșteniri, aduce nu doar drepturi, ci și obligații.”, a mai precizat judecătorul.

În postare ea preia niște citate din Iulia Maniu, în care omul politic transilvănean își arăt susținerea pentru o societate democratică, solidară, formată din cetățeni puternici, capabili să se susțînă prin forțe proprii.

„Vrednicia neamurilor, prin urmare și a noastră, se judecă după temeinicia hotărârilor ce le iau, după măsura de înălțare sufletească cu care se alătură la aceste hotărâri și după stăruința cu care se silesc a înfăptui hotărârile luate. Veșnicia noastră o vom dovedi”, spunea Iuliu Maniu, în discursul sau din 1 decembrie 1918.

„Este adânc înrădăcinată în noi convingerea că numai un regim cu adevărat democratic ne poate întări țara și înălța Neamul. Trebuie să avem colaborarea organică a tuturor păturilor sociale și a tuturor cetățenilor în serviciul prosperității Statului Român. Un Stat modern, îndeosebi în vremuri agitate, cum sunt cele de azi, pretinde mari sacrificii dela cetățenii săi. Aceste sacrificii le pot presta cetățenii numai atunci, dacă sunt în putință de-și dezvolta toate forțele lor; iar această numai pe lângă o deplină libertate pot să o facă. De aceea libertățile interne ale cetățenilor trebuie să crească în raport cu sforțările externe ale Statului. Nu se poate speră că cetățeni fără drepturi și ținuți în întunerec sufletesc și în mizerie socială să devie stâlpii siguri ai unui Stat modern. Deplină libertate și egală împărtășire în puterea de Stat a cetățenilor este singură bază solidă a desvoltării unui stat”, a continuat Iuliu Maniu.

„În aceste fraze se află cheia nu doar a dezvoltării, ci chiar a supraviețuirii oricărui stat și neam. Avem datoria nu doar să nu le uităm ci, mai mult, să luptăm pentru apărarea lor: asemenea părinților neamului, suntem datori, fiecare dintre noi, să ne dovedim vrednicia, pentru veșnicia neamului. De aceea e imperativ să nu facem nici un pas înapoi, nici o concesie de la apărarea și respectarea drepturilor fundamentale, a libertății individuale și a democrației. Închei, reamintind tot îndemnul lui Iuliu Maniu: „pentru a întemeia pentru vecie o Românie Unită și Mare și a instapani pentru totodeauna o adevărată democrație și deplină dreptate socială.”, a conchis Dana Gîrbovan

Judecătorul și-a încheiat postarea cu urări și felicitări la adresa tuturor românilor.

„La mulți ani, România! Să fii liberă și dreapta în veci!

La mulți ani, români! Să fim cu toții vrednici de moștenirea primită, pe care să o facem mai bună pentru noi și urmașii noștri!”.