Consiliul de Administrație MedLife a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 13 septembrie 2017, având ca obiectiv aprobarea mai multor subiecte pe ordinea de zi. CA MedLife propune AGA delegarea și autorizarea acestuia, până la data de 13 septembrie 2020, de a lua decizii în privința majorării capitalului social al societăţii MedLife, cu suma maximă de 650.000 lei.

Această majorare va avea loc prin emiterea unui număr de maximum 2,6 milioane de acțiuni noi, în schimbul unor aporturi în numerar, iar dacă această majorare va fi realizată la nivelul maxim autorizat, capitalul social va crește de la 5.023.000 lei la 5.673.000 lei.

Totodată, CA MedLife propune către AGA aprobarea emiterii a unor obligațiuni corporative negarantate, cu o valoare nominală totală de maxim 274.200.000 lei, ce vor fi oferite investitorilor, prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Această emitere de obligațiuni se va putea realiza, în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale societății, în cadrul unei singure emisiuni sau în cadrul unui program de ofertă.

“În ultimii ani, MedLife a păstrat poziția de lider detașat al pieței de servicii medicale, realizând pe lângă creșterea organică solidă și 16 achiziții și integrări de succes. Dorim să profităm de oportunitățile pe care le oferă piața și întrucât estimăm că anul viitor vor avea loc câteva tranzacții de mare anvergură, ne pregătim să avem rolul central în consolidarea pietei. Avem marea șansă că am efectuat achiziții de succes, că am adus valoare considerabilă tuturor acționarilor minoritari din subsidiare după integrarea acestora în grup. Credem că modul în care am onorat promisiunile ne recomandă ca un partener și achizitor credibil și dorim să profităm din plin de această unică poziție și să alăturăm grupului nostru noi entități și parteneri de calibru”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife.

Acţiunile MedLife au intrat la tranzacţionare pe piaţa de capital de la Bucureşti în data de 21 decembrie 2016 la un preţ de 26 lei per unitate. Valoarea totală a ofertei publice inițiale a fost de 230 milioane de lei, pentru pachetul de 44% din acțiunile companiei, 8.840.480 actiuni, 8.036.800 fiind acțiuni de bază, adăugându-se număr suplimentar de 803.680 acțiuni supraalocate. MedLife face parte din structura indicelui BET și BET-TR, fiind una dintre companiile listate cu cele mai lichide acțiuni.