Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională Anti-Doping vor colabora şi îşi vor acorda sprijin în promovarea programelor informative şi educaţionale bazate pe valori care susţin sportul curat.

Joi, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, şi preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Pavel Cristian Balaj, au semnat un protocol de colaborare cu scopul de a promova valorile specifice sportului curat prin mijloace de informare, conştientizare şi educare, informează MEC, într-un comunicat de presă.

Programul Naţional de Educaţie Anti-Doping

Astfel, prin intermediul acestui protocol se va implementa Programul Naţional de Educaţie Anti-Doping.

Alte direcţii comune de acţiune implică promovarea activităţilor care sprijină un sport curat prin prevenirea şi combaterea dopajului în acest domeniu şi, în egală măsură, derularea unor campanii de informare cu privire la reglementările naţionale şi internaţionale pe tema prevenirii şi combaterii utilizării substanţelor şi metodelor interzise.

Pe segmentul de învăţământ preuniversitar, principalele obiective vizează crearea unui grup comun de lucru în vederea dezvoltării unui curriculum la decizia şcolii care să promoveze valorile specifice sportului, respectiv dezvoltarea unei aplicaţii/ toolkit în care să fie incluse materiale educaţionale ce integrează principiile educaţiei bazate pe valorile sportului curat, arată MEC.

Un pilon al colaborării statuate joi îl reprezintă organizarea şi desfăşurarea proiectului „Primii paşi pentru un sport curat”, care constă în activităţi educative pe teme privind prevenirea şi combaterea dopajului şi la care vor participa elevii din unităţile de învăţământ cu profil sportiv.

”Conştientizarea publicului-ţintă cu privire la valorile sportului curat”

De asemenea, este avută în vedere crearea unui cadru pentru iniţierea şi dezvoltarea unor programe de cercetare ştiinţifică în domeniul anti-doping, dar şi a unei reţele naţionale integrate de parteneriate la nivel universitar pentru conştientizarea publicului-ţintă cu privire la valorile sportului curat, precizează sursa citată.

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) este o instituție publică, cu personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, aflată în subordinea Guvernului României.

Este coordonată de către Primul-Ministru și este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Agenția a fost înființată în anul 2005. Laboratorul de Control Doping a fost înființat în anul 1994 și până în 2005 a funcționat în cadrul Institutului Național de Cercetare pentru Sport.