"Având în vedere recentele discuţii din spaţiul public privind eventuala reunificare a sectorului de activitate cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică cu sectorul de activitate educaţie, Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare – PRCP, reprezentând unităţile de cercetare-dezvoltare din acest sector, în egală măsură de drept public şi de drept privat, din toate domeniile economico-sociale, îşi exprimă dezacordul total faţă de o astfel de eventuală măsură, ţinând cont de evoluţiile înregistrate de la definirea distinctă a sectorului de activitate, precum şi consecinţele deosebit de nocive ale unei astfel de măsuri", afirmă reprezentanţii patronatului, într-un comunicat.

Potrivit acestora, sectorul de activitate cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică reprezintă un sector distinct de activitate transversală, cu implicaţii la nivelul tuturor domeniilor economice şi sociale, având corespondent direct în cadrul comisariatelor Comisiei Europene, fiind evidentă importanţa deosebită a rezultatelor acestei activităţi pentru dezvoltarea şi modernizarea întregii economii şi societăţi. 

"În aceste condiţii, în perioadă relativ redusă, scursă de la reînfiinţarea Ministerului Cercetării şi Inovării şi definirea sectorului distinct de activitate, au fost întreprinse o serie de acţiuni, atât în ceea ce priveşte cadrul normativ specific, înfiinţarea şi operaţionalizarea structurilor ştiinţifice şi sociale consultative, cât şi lansarea de competiţii în cadrul programelor de cercetare, astfel încât să fie accentuată orientarea întregii activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, către obţinerea şi aplicarea de rezultate cu efecte directe în creşterea competitivităţii economice şi dezvoltării sociale, în România, inclusiv prin promovarea mărcii 'Conceput în România'", se spune în comunicat. 

Toate aceste acţiuni, susţine PRCP, au fost examinate, definite şi aplicate în urma unui proces intens de consultare cu partenerii sociali, precum şi cu mediul de specialişti din unităţile de cercetare-dezvoltare şi cel economic, astfel încât rezultatele să fie cele scontate şi care, având în vedere caracterul specific activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, necesită o anumită perioadă de timp pentru a-şi produce efectele. 

"Faţă numai de aceste câteva aspecte de fond ale evoluţiilor înregistrate în activitatea sectorului de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, se poate constata în mod evident faptul că, o eventuală măsură de reunificare a acestui sector cu sectorul educaţie, sau cu un alt sector, nu poate avea decât consecinţe negative profunde, anulând practic, toate eforturile depuse până în prezent, în mod concertat de către toţi partenerii sociali, pentru perfecţionarea activităţii. Astfel, nutrim speranţa că, atât structurile de decizie, cât şi opinia publică, vor aprecia în mod constructiv acest demers al patronatului nostru şi vor acţiona astfel încât să nu creeze piedici nejustificate în desfăşurarea activităţi sectorului nostru de activitate, în loc de a încerca să stimuleze dezvoltarea acestui sector, cu implicaţii majore în evoluţia viitoare a economiei şi societăţii din România", se subliniază în textul PRCP. 

AGERPRES