Băncile au pierdut, în ultimul trimestru din 2008, 777.681 de titulari de depozite persoane fizice. Mai mult de jumătate din cei care şi-au retras banii aveau depozite de peste 50.000 de euro sau se aflau în relaţie specială cu banca.

Numărul total al titularilor de depozite a scăzut cu 4,23% în ultimele trei luni ale anului trecut, după ce efectele crizei financiare internaţionale au început să fie simţite şi în România, ajungând la 18.276.070 de persoane, la sfârşitul lunii decembrie, potrivit statisticilor Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB). Băncile au pierdut astfel, într-un singur trimestru, 773.078 de deponenţi. Scăderea a provenit din zona depozitelor populaţiei, în condiţiile în care pe segmentul de titulari depozite persoane juridice s-a înregistrat o uşoară creştere, de 0,79%, dată în special de depozitele marilor companii (cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro), care nu intră în schema de garantare a fondului.

Scăderea numărului de deponenţi persoane fizice în această perioadă a fost de 777.681 de persoane. Dintre acestea, doar 278.782 intrau în sistemul de garantare a depozite­lor, restul, de aproape 500.000, având depuneri mari, peste plafonul de ga­rantare de 50.000 de euro. FGDSB arată că numă­rul per­soa­nelor fi­zice cu depozite garan­tate a fost, la sfârşitul anului, de 17.315.288, faţă de totalul de 17.320.291 de persoane fizice deponenţi în sistemul ban­­­car. De altfel, în luna octombrie, piaţa bancară era plină de informaţii potrivit cărora milionari ca Niculae Du­­­­­­mitru, acţionar Niro Grup, sau Gigi Becali, finanţatorul Stelei, şi-au lichidat depozite substanţiale din bănci.

Garanţii mai mici pentru firme

145-25613-25investitii06.jpg„Implementarea noului plafon de garantare, de 50.0000 de euro, din 15 octombrie 2008, doar pentru persoanele fizice, a atras după sine creşterea cu 23,4% a nivelului depozitelor efectiv garantate ale persoanelor fizice la 31 decembrie 2008, faţă de 30 septembrie 2008. Gradul de acoperire integral în totalul deponenţilor persoane fizice garantaţi a crescut astfel până 99,8%“, spune Alexandru Matei, director adjunct al FGDSB.

Situaţia diferă în cazul depozitelor efectiv garantate ale persoanelor juridice, a căror valoare a scăzut în ultimul trimestru din 2008, în condiţiile în care, pentru firme, pla­fonul de garantare a rămas neschimbat, la 20.000 de euro. O astfel de evoluţie descendentă pe segmentul deponenţilor persoane juridice a redus creşterea valorii efectiv garantate a tuturor depozitelor (firme şi populaţie) la 16,7%. Potrivit estimărilor Capital, numărul deponenţilor persoane juridice a scăzut cu 35.000 după declanşarea crizei.

Până pe 30 iunie 2009, România trebuie să implementeze directiva europeană care cere garanţii majorate la 50.000 de euro şi pentru depozitele persoanelor juridice. Aceas­­ta impune însă modificări le­­­­­­­­gis­­­lative şi majorarea pentru a doua oară a contribuţiei băncilor la FDGSB. Majorarea plafonului garantat pentru depozitele populaţiei a dublat deja contribuţiile băncilor la fond, de la 0,1% din totalul depozitelor garantate în 2008 la 0,2% în 2009. „Valoarea totală a contribuţiilor plătite fondului în anul 2008 de instituţiile de credit participante a fost de circa 100 milioane lei, în timp ce pentru anul 2009 se estimează că fondul va încasa o contribuţie de circa 234 milioane lei, diferenţa fiind determinată atât de du­­­blarea cotei contribuţiei, cât şi de creşterea volumului depozitelor garantate înregistrate la 31 decembrie 2008, faţă de 31 decembrie 2007“, subliniază Matei. Majorarea plafonului de garantare şi pentru persoanele juridice ar presupune, pentru menţinerea echilibrului ini­ţial, cel puţin un cost similar pentru bănci.

Depozitul mediu garantat în sis­temul bancar, la finele anului trecut, era 6.440 lei/persoană. Pentru depozitele populaţiei, acesta se situa la numai 4.610 lei/persoană, în timp ce pentru clienţii persoane juridice depozitul mediu garantat era de 44.390 lei. În ciuda scăderii numărului de titulari de conturi, în perioada octombrie-decembrie 2008, valoarea totală a depozitelor garantate a înregistrat o creştere de 3,73%, până la 116,95 miliarde lei. Ceea ce reprezintă aproa­­­pe jumătate din totalul depozitelor din bănci, de 256,19 miliarde lei la 31 decembrie 2008.

Compensaţii mai rapide în caz de faliment

Implementarea directivei euro­pene va presupune şi reducerea perioadei de plată a compensaţiilor către deponenţii garantaţi în caz de faliment al unei bănci, de la trei luni la 20 de zile bancare, şi stabilirea unui plafon maximal pe deponent la fiecare bancă de 100.000 de euro. Aceste limite trebuie aplicate în toată Uniunea Eu­ropeană până la data de 31 decembrie 2010, dacă va propune acest lucru de către Comisia Europeană. Directiva încearcă astfel să prevină migrarea clienţilor bancari din UE către bănci din ţări care au acordat deja garantarea integrală a depunerilor (Austria, Germania, Slo­­­­­vacia etc.).

CIFRELE CRIZEI

  • 777.681 – cu atât a scăzut numărul titularilor de conturi persoane fizice în perioada octombrie-decembrie 2008
  • 312.736 – cu atât a scăzut numărul titularilor de conturi garantate de FGDSB, din care 278.782 – persoane fizice şi circa 33.500 – persoane juridice
  • 118.149 – este numărul titularilor de cont persoane juridice negarantate de FGDSB (societăţi comerciale mari cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro)
  • 18.276.070 – este numărul total al titularilor de depozite în sistemul bancar la 31 decembrie 2008.

Garanţii costisitoare pentru bănci

„Ponderea depozitelor garantate în total depozite era de 45,65% la 31 decembrie 2008, în scădere cu 0,10 puncte procentuale faţă de 30 septembrie 2008 şi cu 0,61 puncte procentuale faţă de 31 decembrie 2007“, spune Alexandru Matei, director adjuct FGDBS (foto). Urmare a majorării plafonului de garantare la persoane fizice, contribuţia băncilor la fond se dublează în 2009. Băncile trebuie să verse contribuţia majorată către fondul de garantare până la 30 aprilie