COMPLEX COMERCIAL UVERTURA CITY MALL include shopping mall, săli de evenimente, sala de cinema și bowling & billiard, dar destinația sa poate fi de complex multifuncțional. Având în vedere  cererea ridicată de spații de birouri “high class”, Complexul Comercial Uvertura City Mall poate reprezenta o atracție pentru companii de renume. 

În prezent Uvertura City Mall Botosani reuneste in magazinele sale branduri internaționale și nu numai: H&M, Kenvello, Dovani, Eponge,  Mondex, Betty Ice etc.

Mall-ul este scos la la vânzare prin licitaţie publică la data de 21.07.2017, ora 11.00, la pretul de 32.749.510 lei

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 20.07.2017, ora 16.00, la sediul procesul ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Suceava din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL PROCESUAL ALES AL ADMINISTRATORULUI JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L. FILIALA SUCEAVA DIN MUN. IAȘI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, JUD. IAȘI, LA DATA DE 21 IULIE 2017, ORA 11.00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 30.06.2017.

Ofertanții vor depune la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, cu cel puţin 24 de ore înainte de data și ora de începere a licitației (zi lucratoare), toate documentele specificate în publicația de vânzare.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi  anunţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-mail [email protected] intenţia de vizitare.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Suceavadin mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 13.00, până pe data de 20.07.2017 ora 16.00, în baza unei programări prealabile (24 de ore).

Relaţii suplimentare se pot obţine: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Suceava la telefoanele: 0232-243.864 , 0757-545.545.