Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 06.10.2023, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar. 

Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum și documentele ce urmează a fi depuse de ofertanți sunt cuprinse în publicația de vânzare în format extenso ce poate fi descărcată de pe site-ul https://www.insolventa.ro/comunicate/ și în caietele de sarcini care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 06.10.2023, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Bunurile se vând libere de sarcini.

Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

Lichidator judiciar, 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.