Se vinde fabrica de textile Starmod din Suceava

Se vinde fabrica de textile Starmod din Suceava. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societății S.C. Starmod S.A. Suceava cu sediul social în Suceava, str. Universității, nr. 29, nr. înregistrare ORC J33/69/1991 , CUI RO3177717, desemnată în dosarul nr. 9819/86/2010**, anunță scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.12.2023, ora 12.00, a activelor existente în patrimoniul fabricii de textile STARMOD S.A. SUCEAVA, compuse din spații comerciale, administrative, de producție și de depozitare, situate în zona centrală a municipiului Suceava.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.12.2023, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar.

Garanție de 10% de la ofertanți

Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum și documentele ce urmează a fi depuse de ofertanți sunt cuprinse în publicația de vânzare în format extenso ce poate fi descărcată de pe site-ul https://www.insolventa.ro/comunicate/ și în caietele de sarcini care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.12.2023, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Bunurile se vând libere de sarcini.

Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82.

Relaţii suplimentare se pot obţine la: