În document se atrage atenția asupra pericolului ca prevederile noilor coduri să nu poată fi puse în aplicare din cauza numărului insuficient de judecători, procurori și grefieri.
Potrivit studiilor de impact elaborate de Ministerul Justiției, reiese că va fi nevoie de suplimentarea schemelor de personal.
Un grup de judecători au cerut CSM să solicite guvernului suplimentarea efectivelor din Justiție cu 1.784 de posturi de judecători, procurori și grefieri.
Astfel, se solicită suplimentarea la Înalta Curte de Casație și Justiție cu 72 de posturi de judecător, 72 posturi de magistrat-asistent și 72 posturi grefier.
De asemenea, pentru restul instanțelor și parchetelor din țară se specifică că este necesară suplimentarea schemelor de personal cu 392 de posturi de judecători și 604 posturi de grefieri la celelalte instanțe, precum și 177 posturi de procuror și 395 posturi de grefier.
Judecătorii solicită decuplarea, ca date de intrare în vigoare, a Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală de Noul Cod de Procedură Civilă.
Acești consideră că intrarea în vigoare a Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală ar trebui să aibă loc numai după suplimentarea și restructurarea schemelor de personal, precum și după asigurarea infrastructurii necesare și a pregătirii profesionale corespunzătoare, în cursul anului 2013.