La capitolul, apă, electricitate, gaze, alți combustibile se observă o majorare de la 355 lei în toamna anului trecut la 400 de lei în iarnă.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul IV 2018, în medie, 32,1% din consumul gospodăriilor.
Veniturile băneşti au fost, în medie, de 4.243 lei lunar pe gospodărie (1.632 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 365 lei lunar pe gospodărie (140 lei pe persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, ajungând la 68,2% din veniturile totale ale gospodăriilor.

Conform INS, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (17,9%), veniturile din agricultură (1,6%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,1%), cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,2%), precum şi veniturile în natură (7,9%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,4%).