Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis, joi, amendarea posturilor Antena 3 şi Realitatea TV cu câte 5.000 de lei pentru nerespectarea de prevederi ale legislaţiei audiovizualului în diferite emisiuni.

CNA a stabilit că, în ediţia din 9 decembrie 2018 a emisiunii „News Magazine”, Antena 3 a încălcat prevederi conform cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte mai multe principii, printre care şi acela potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Potrivit unui comunicat al CNA, la stabilirea sancţiunii s-a reţinut şi că la difuzarea ştirii cu titlul „Incident în Ungaria”, cuprinsă într-un grupaj informativ din 1 decembrie 2018, ora 13,00, Antena 3 nu a respectat prevederi conform cărora în emisiunile de ştiri şi dezbateri radiodifuzorii trebuie să respecte mai multe reguli, printre care şi pe aceea referitoare la rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.

Realitatea TV a fost amendată deoarece în emisiunile „Realitatea românească” din 12 octombrie 2018 şi „Jocuri de putere” din 14 octombrie 2018 a încălcat prevederi ce stipulează că, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. În cazul în care acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt, relevă comunicatul CNA.

Totodată, CNA a sancţionat cu somaţie publică Digi 24 pentru „Jurnalul de seară” din 25 octombrie 2018, în cadrul căruia nu s-a ţinut cont de dispoziţii potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte mai multe principii, printre care şi acela privind informarea corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă cu privire la un subiect, fapt sau eveniment. CNA a stabilit că postul a încălcat şi prevederi potrivit cărora în cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.

 

CNA a aplicat o somaţie publică şi postului România TV, deoarece la difuzarea ediţiei din 14 octombrie 2018 a emisiunii „România de poveste” radiodifuzorul a încălcat prevederi ce stipulează că în emisiunile de ştiri şi dezbateri radiodifuzorii trebuie să respecte mai multe reguli, printre care şi pe aceea ce menţionează că titlul afişat pe ecran trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment.

De asemenea, pentru încălcarea de prevederi din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, membrii CNA au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privinţa spotului publicitar „Fluend Extreme”, în urma monitorizării din octombrie – noiembrie 2018 şi februarie 2019, a emisiunii de teleshopping „Bijuterii TV” din 7 octombrie 2018, a unei variante a spotului de teleshopping „FormuClear” difuzate în februarie 2019 şi a variantelor spotului publicitar „Aqua Carpatica Kids” pentru televiziune şi radio care conţin sintagmele „izvorul special pentru copii”, respectiv „izvorul pentru copii”.