Conform Notei de fundamentare, prin proiectul de HG se propune introducerea unor criterii pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă de la bugetul de stat care să aibă în vedere sprijinirea familiilor şi a persoanelor singure pentru acoperirea nevoilor de bază, respectiv menţinerea locuinţei şi asigurarea condiţiilor de locuit, accesul la servicii medicale şi/sau de recuperare a stării de sănătate ori a capacităţii de muncă, combaterea cauzelor ce pot duce la abandon şcolar, precum şi a altor cauze ce pot conduce la riscul de excluziune socială. 

Proiectul prevede că pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor singure ale căror locuinţe şi bunuri deţinute în locuinţă au fost distruse din cauza calamităţilor naturale, inundaţiilor, incendiilor sau altor situaţii similare, nivelul recomandat al ajutorului de urgenţă va fi: 1.500 lei pentru locuinţe şi bunuri deţinute distruse în proporţie de până la 25%; 3.000 lei pentru locuinţe şi bunuri deţinute distruse în proporţie de până la 50% şi 5.000 lei pentru locuinţe şi bunuri deţinute distruse în proporţie de până la 100%. 

Aceste sume se propun a fi utilizate şi în situaţii de necesitate datorate accidentelor. 

În situaţia înregistrării decesului unei persoane din cauzele menţionate, se propune majorarea nivelurilor recomandate cu suma reprezentând cuantumul ajutorului de deces prevăzut în Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Totodată, se prevede majorarea cu câte 1.500 lei în cazul în care se înregistrează rănirea persoanei singure sau a unui membru al familiei. Ajutorul de urgenţă se acordă numai pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului 
de deces prevăzut de Legea nr.263/2010. 

Pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, nivelul recomandat al ajutorului de urgenţă este de 1.000 lei pentru situaţii deosebite mai puţin grave; 2.500 lei pentru situaţii deosebite grave şi 4.000 lei pentru situaţii deosebite foarte grave. 

Proiectul prevede ca, pentru acordarea de ajutoare de urgenţă în cuantum majorat peste limita maximă de 10.000 lei, agenţiile teritoriale să prezinte un referat pentru aprobare la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

De asemenea, se prevede ca ajutoarele de urgenţă de la bugetul de stat să se poată acorda şi cetăţenilor români care au rezidenţa, domiciliul sau se află temporar în străinătate. În acest sens, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României colaborează cu ataşatul pe probleme de muncă şi sociale al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din străinătate ori cu o persoană desemnată de conducerea misiunilor diplomatice/oficiilor consulare, în vederea verificării situaţiei de necesitate sau deosebite cu care se confruntă aceştia, însă pentru aceste persoane nu se mai are în vedere utilizarea anchetei sociale. (Sursa: Agerpres)