”În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii”, se menţionează în actul normativ, potrivit Agerpres. De la data primirii notificării de către bancă, se suspendă plata ratelor aferente creditului, dar şi dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali şi ipotecari.

Potrivit actului normativ, notificarea debitorului trebuie să conţină şi un interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul băncii să se prezinte la notarul public ales de debitor pentru semnarea actului translativ de proprietate. Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

”'Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia”, se precizează în Lege. Banca are dreptul să conteste cererea debitorului în 10 zile de la primirea notificării, dar instanţa va judeca această contestaţie, şi toate cererile legate de aceste proceduri, în regim de urgenţă. Legea mai prevede că, până la soluţionarea definitivă a contestaţiilor formulate de creditor, se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta şi a oricărei proceduri demarate de creditor asupra debitorului.

Actul normativ precizează şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un împrumut pentru a intra sub incidenţa Legii. Astfel, titularul creditului trebuie să fie consumator, nu profesionist, creditul la momentul acordării să nu depăşească 250.000 de euro sau echivalent, iar imobilul ipotecat să fie cu destinaţia de locuinţă. În plus, în Lege se menţionează că împrumuturile acordate prin programul Prima Casă nu intră sub incidenţa actului normativ. Pe de altă parte, Legea se aplică şi debitorilor care au fost deja executaţi silit sau celor care se află în procedură de executare silită.

Prevederile actului normativ se vor aplica atât creditelor în derulare cât şi celor viitoare, şi implică raporturile juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.