Una din primele legi adoptate de primul parlament post-decembrist a fost interzicerea tranzacţiilor cu terenuri.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Pina la adoptarea unei noi reglementari legale privind regimul fondului funciar se interzice instrainarea, prin acte intre vii, a terenurilor de orice fel, situate inauntrul sau in afara localitatilor.

De la prevederile alin. 1 se excepteaza terenurile aferente constructiilor care se instraineaza – inclusiv curtea -, in suprafata de cel mult 1.000 metrii patrati.

Art. 2. – Procurorul, primaria, precum si orice parte interesata, vor putea sa ceara in justitie constatarea nulitatii actelor juridice de instrainare intre vii, a terenurilor prevazute la art. 1 alin. 1 incheiate – indiferent de forma dupa intrarea in vigoare a Decretului-lege nr.1/1989 si a Decretului-lege nr.9/1989, daca prin aceste acte a fost incalcata ordinea publica sau daca ele au avut o cauza ilicita sau imorala.

Art. 3. – Instrainarile de terenuri de orice fel, cu exceptia celor prevazute la art. 1 alin. 2, facute prin acte intre vii, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, sint nule de drept.

Art. 4. – Guvernul va elabora si prezenta spre adoptare, pina la data de 15 noiembrie 1990, proiectul noii reglementari privind fondul funciar.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta sa din ziua de 30 iulie 1990.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta sa din ziua de 30 iulie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii si dispunem publicarea in Monitorul Oficial.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

DETALII:
Citeşte şi ROMÂNIA DUPĂ 20 DE ANI: Top 10 evenimente care ne-au tras înapoi