Doi parlamentari PNL vor să simplifice procedurile prin care românii își caută dreptatea în instanță, când este vorba despre potențiale abuzuri ale instituțiilor.
„Deputatul PNL Dan Vîlceanu şi senatorul PNL Florin Cîţu au depus în Parlament un proiect de lege prin care este revizuită legislaţia privitoare la contenciosul administrativ, redactat de avocatul Cristian Băcanu, preşedintele Comisiei juridice a PNL Bucureşti”, transmite un comunicat de presă.

Este introdusă o procedură simplificată de judecare a cauzelor de contencios atunci când actele administrative emise de autorităţi sunt vădit nelegale, prin raportare la prevederile exprese ale legilor (acte nemotivate, acte emise de autorităţi necompetente, acte care încalcă hotărâri judecătoreşti, acte emise fără respectarea unei proceduri prealabile).

Totodată, este simplificată procedura de suspendare a actelor administrative emise în mod vădit nelegal de către autoritătile publice, astfel încât riscul ca mediul privat să fie afectat de acte care nu respectă rigorile legii este redus semnificativ.

În plus, se introduce dreptul la bună administrare, drept care printre altele prevede:

– Dreptul cetăţenilor/companiilor de a îşi accesa propriul dosar administrativ deschis la o instituţie;
– Dreptul de a beneficia de acte administrative motivate;
– Dreptul de a fi ascultat înainte ca o măsură să fie dispusă printr-un act administrative individual.

De asemenea, sunt prevăzute o serie de principii obligatorii în soluţionarea litigiilor administrative, este prelungit termenul de prescripţie pentru formularea cererii de despăgubiri pentru daunele provocate de actele administrative emise în mod nelegal, hotărârile pronunţate în primă instanţă devin executorii, iar recursul este înlocuit cu apelul, astfel încât să se reducă numărul judecătorilor implicaţi la instanţele superioare – măsura este menită să degreveze magistraţii deja supraîncărcaţi cu soluţionarea cauzelor – şi se simplifica administrarea unor probe de către justiţiabili.

Precizăm că la redactarea proiectului, au fost avute în vedere:
– Recomandarea Comitetului Miniştrilor al Consiliuli Europei din 20 iunie 2007 cu privire la buna administrare;
– Rezoluţia Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei nr. (77)31 cu privire la protecţia individului în relaţia cu actele autorităţilor administrative;
– Carta drepturilor fundamentale a UE.